ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Uchwała nr 377/VI/XI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (nauczyciela akademickiego)
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim)
Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (studenta)

Uchwała nr 381/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i wyboru jej przewodniczącego

Uchwała nr 382/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów
Oświadczenie kandydata
Oświadczenie o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rektora przez kandydata na stanowisko REKTORA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 1/2019 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Karta zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020.
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Uchwała zmieniona uchwałą nr 6/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w zakresie składania oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata
Karta zgłoszenia kandydata do Kolegium Elektorów Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kandydata do Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wzoru oświadczenia o spełnianiu wymagań przez kandydata.
Karta zgłoszenia kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
Oświadczenie o spełnieniu wymagań przez kandydata do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020
Wzór oświadczenia lustracyjnego
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego