ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Uchwała nr 377/VI/XI/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (nauczyciela akademickiego)

Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim)

Karta zgłoszenia kandydata na członka Uczelnianej Komisji Wyborczej (studenta)

Uchwała nr 381/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i wyboru jej przewodniczącego

Uchwała nr 382/VI/XII/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rektora przez kandydata na stanowisko REKTORA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 1/2019 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej