ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

W dniu 4 listopada 2020 r. odbyła się konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu” zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Ze względu na obecną sytuację wydarzenie odbyło się w formie online. Konferencja skupiała się na trzech przewodnich tematach dotyczących wyzwań na rynku pracy związanych z rozwojem Przemysłu 4.0, roli...

Nasi studenci będą mogli wziąć udział w inicjatywie pod nazwą „Szkoła Wodorowa”, wchodzącej w zakres realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”. A wszystko dzięki umowie, którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała z Województwem...

Zgodnie z zarządzeniem nr 159/2020 Rektora PWSZ w Koninie, dni 2 i 3 listopada 2020 r. (poniedziałek-wtorek) zostały ustanowione dniami wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zarządzenie nr 159/2020 Rektora PWSZ w Koninie   ...

Zaledwie 231 odwiedzin zanotowała w październiku tego roku Biblioteka PWSZ w Koninie, co daje niecałych 11 wizyt dziennie. Dla porównania w zeszłym roku w tym samym miesiącu odwiedzin było 751, czyli średnio w ciągu dnia zaglądały do niej 33 osoby. Pierwszy miesiąc w bibliotekach uczelnianych to dość gorący czas. Przede...

Refleksje dotyczące roli i znaczenia dźwięku w różnych kontekstach  stanowiły przedmiot spotkań z teoretykami, badaczami oraz artystami w ramach corocznych interdyscyplinarnych seminariów naukowych organizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie wraz z partnerami. Uczestnicy seminariów poruszali zagadnienia w obszarach problemowych wyznaczonych motywem przewodnim, takim jak: ,,Perypetie dźwięku w kulturze i edukacji (2014),...