ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Imię Profesora Wojciecha Poznaniaka nadano 14 lipca największej sali Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie. W uroczystości wzięli udział żona Anna i syn Piotr. Prof. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ w Koninie w latach 2007-2011, zmarł 10 października 2019 r. Uroczystość nadania sali, dotychczas nazywanej panoramiczną, imienia prof. Poznaniaka miała się odbyć...

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie magazynu Szkiełkiem i Okiem. Jest to numer bardzo szczególny, ale też, jak łatwo zauważyć, inny od tych wszystkich, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Jest to bowiem ostatnie wydanie naszego uczelnianego magazynu, do którego mam zaszczyt pisać...

Kolejne posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się 7 lipca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. W spotkaniu wzięli udział rektorzy oraz rektorzy-elekci uczelni wchodzących w skład Związku. Rektor prof. Maciej Pietrzak oraz rektor-elekt dr Janusz Poła z leszczyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły...

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie. W swojej opinii wydanej 2 lipca 2020 r., Prezydium PKA stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie umożliwia studentom kierunku finanse i rachunkowość osiągnięcie założonych...

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wręczył 30 czerwca listy gratulacyjne i statuetki tym studentom, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyróżnili się aktywnością na rzecz uczelni. Studentów nagrodzono za działalność naukową, artystyczną, w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także zaangażowanie na rzecz promocji uczelni, współpracy z...