• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Slider

Aktualnosci

W dniu 18 września br. Senat Uczelni spotkał się na pierwszym w nowym roku akademickim posiedzeniu zwyczajnym, które odbyło się w Sali Panoramicznej Centrum Wykładowo – Dydaktycznego. Senat podjął następujące uchwały: 1.Uchwała nr 81/V/IX/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 2.Uchwała nr 82/V/IX/2012 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć...

19 września br. w nowej auli PWSZ odbyły konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument jest podstawą wydatkowania środków w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego. Choć Strategia obowiązuje już od 7 lat, w ostatnim czasie zaszło wiele zmian, które wymagają dokonania aktualizacji tego dokumentu. Są to...

18 września w auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie spotkali się nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni PWSZ w Koninie. Spotkanie otworzył prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie, który przedstawił założenia dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2012/2013. Następnie głos zabrali dziekani poszczególnych Wydziałów: dr Piotr Inerowicz, dr...

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie.W swojej opinii, wydanej 6 września 2012 r., Prezydium PAK wyjaśnia, że prowadzone przez naszą Uczelnię studia I stopnia na kierunku MiBM spełniają wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia,...

Jak ma to miejsce każdego roku, członkowie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych spotkali się na konferencji, podczas której omawiali bieżące sprawy, związane ze swoją działalnością.Tegoroczne spotkanie było szczególnym dla Konina z tego względu, iż po raz pierwszy odbywało się w naszym mieście. Ponadto honorowy patronat nad konferencją objął prof. nadzw. dr...