ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

18 września w auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie spotkali się nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni PWSZ w Koninie. Spotkanie otworzył prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie, który przedstawił założenia dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2012/2013. Następnie głos zabrali dziekani poszczególnych Wydziałów: dr Piotr Inerowicz, dr...

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie.W swojej opinii, wydanej 6 września 2012 r., Prezydium PAK wyjaśnia, że prowadzone przez naszą Uczelnię studia I stopnia na kierunku MiBM spełniają wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia,...

Jak ma to miejsce każdego roku, członkowie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych spotkali się na konferencji, podczas której omawiali bieżące sprawy, związane ze swoją działalnością.Tegoroczne spotkanie było szczególnym dla Konina z tego względu, iż po raz pierwszy odbywało się w naszym mieście. Ponadto honorowy patronat nad konferencją objął prof. nadzw. dr...

Drodzy studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni!  Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z tym bardzo ważnym dla całej uczelnianej społeczności dokumentem. Znajomość Regulaminu studiów zapewni studentom przyjazne studiowanie oraz korzystanie ze zdefiniowanych w...

Dodatkowy nabór w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku PWSZ w Koninie. Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWSZ w Koninie ogłasza się dodatkowy nabór w Zamiejscowym Wydziale Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku. Jeszcze do 28 września potrwa III nabór dla osób chcących dołączyć do grona studentów Zamiejscowego Wydziału Budownictwa...