ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Inauguracja miejskiego roku kulturalnego już drugi raz odbyła się w auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie. Uroczystość obecnością uświetnił ją Jan A.P. Kaczmarek, którego imię aula niebawem otrzyma.   Józef Nowicki, prezydent Konina, a więc gospodarz uroczystości, podsumował miniony rok, podziękował wszystkim instytucjom i placówkom kulturalnym, zarówno tym miejskim, jak i...

W dniu 18 września br. Senat Uczelni spotkał się na pierwszym w nowym roku akademickim posiedzeniu zwyczajnym, które odbyło się w Sali Panoramicznej Centrum Wykładowo – Dydaktycznego. Senat podjął następujące uchwały: 1.Uchwała nr 81/V/IX/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; 2.Uchwała nr 82/V/IX/2012 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć...

19 września br. w nowej auli PWSZ odbyły konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Dokument jest podstawą wydatkowania środków w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego. Choć Strategia obowiązuje już od 7 lat, w ostatnim czasie zaszło wiele zmian, które wymagają dokonania aktualizacji tego dokumentu. Są to...

18 września w auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie spotkali się nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni PWSZ w Koninie. Spotkanie otworzył prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, Rektor PWSZ w Koninie, który przedstawił założenia dydaktyczne i organizacyjne na rok akademicki 2012/2013. Następnie głos zabrali dziekani poszczególnych Wydziałów: dr Piotr Inerowicz, dr...

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku mechanika i budowa maszyn, prowadzonego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie.W swojej opinii, wydanej 6 września 2012 r., Prezydium PAK wyjaśnia, że prowadzone przez naszą Uczelnię studia I stopnia na kierunku MiBM spełniają wymagania kadrowe, programowe, w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia,...