ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

29 października 2012 r. w PWSZ w Koninie odbyła się konferencja Biblioteka szkolna miejscem wspierania procesu dydaktycznego zorganizowana przez Bibliotekę PWSZ w Koninie i Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Koninie. W tym roku wygłoszone zostały trzy referaty. Danuta Saniewska – bibliotekarz z wieloletnim stażem i metodyk - wygłosiła referat Biblioteka potrzebna współczesnej szkole?. Pani Saniewska mówiła o realiach współczesnej biblioteki...

Zgodnie z zarządzeniem nr 82/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ustala się  następujące dni, dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych:   31 października 2012 r.(środa) 2 listopada 2012 r. (piątek) 12 listopada 2012 r. (poniedziałek)       Rektor PWSZ w Koninie /-/ prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak   ...

W dniu 25 października br. odbyła się  IV konferencja pt. „Kultura Fizyczna – stan i perspektywy” zorganizowana przez Katedrę Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Współorganizatorem konferencji było starostwo powiatu konińskiego. Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem JM...

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Pawlak, podczas III Międzynarodowego Seminarium Naukowego "KOMUNIKACJA-KULTURA- KREATYWNOŚĆ wygłosił wykład plenarny nt. Task-based instruction in the Polish educational context: Opportunities and pitfalls.   Od 22 do 23 października, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, trwało  międzynarodowe...

Wydawnictwo PWSZ w Koninie zaprasza na spotkanie autorskie prof. Mirosława Pawlaka   Error correction in the foreign language classroom. Reconsidering the issues   30 października 2012 r. godz. 12:00     Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie   ul. Wyszyńskiego 3 C   ...