ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

W związku ze zbliżającymi się wyborami, w celu umożliwienia udziału w zebraniach wyborczych do Kolegium Elektorów Uczelni, w dniu 25 lutego 2020 r. (wtorek) ustanowione zostały godziny wolne od zajęć dydaktycznych: dla nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora i studentów od godz. 13:00 do godz. 16:00, dla nauczycieli akademickich...

Program Mobilności Studentów i Pracowników „POMOST” Program POMOST to program mobilności studentów i pracowników adresowany do studentów i pracowników uczelni będących członkami Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych i ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia poprzez uczestniczenie studentów w zajęciach oraz realizowanie zajęć przez pracowników w innej uczelni niż macierzysta.   ...

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem...

Dziesięcioosobowa grupa studentów z niemieckiego renomowanego Uniwersytetu w Darmstadt, razem ze swoją opiekunką i jednocześnie lektorką języka polskiego, goszczą w ostatnim tygodniu stycznia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Nasza uczelnia, w szczególności wydział, już od trzech lat podejmuje szereg wspólnych inicjatyw z uczelnią w Niemczech na płaszczyźnie naukowej i...

  W dniach 23-24 stycznia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Członkowie Prezydium w składzie: prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i Przewodniczący ZWPUZ, dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ, rektor PWSZ w...