ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

W jubileuszowej 55 Barbórce, połączonej z obchodami Dnia Patrona Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica, w imieniu Rektora PWSZ w Koninie, uczestniczył dr Jerzy Jasiński. Co roku szkoła organizuje uroczystość święta patrona połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.  To wyjątkowe święto co pięć lat wzbogacone jest górniczym obrzędem „skoku przez skórkę”,...

Dr Ireneusz Dziubek z Katedry Politologii i Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygłosił 5 grudnia wykłady o historii uzbrojenia dla uczniów trzech szkół ponadgimnazjalnych w Konnie.   PWSZ w Koninie każdego roku organizuje cykl wykładów otwartych dla młodzieży ze szkół średnich z Konina i powiatów ościennych. Odbywają się one nie tylko na uczelni, lecz także...

Dr Joanna Chojnacka-Gärtner, prorektor ds. promocji i rozwoju PWSZ w Koninie, uczestniczyła w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Górnika. Impreza odbyła się 4 grudnia 2013 r. w CKiS Dom Kultury „Oskard” w Koninie.   Pracownikom PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. i PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. życzymy z okazji ich...

Plany, sprawozdanie oraz podziękowania dla Zofii Sikorskiej, ustępującego opiekuna, były tematem głównym spotkania członków Studenckiego Koła Naukowego „Controling”.   29 listopada 2013 r. członkowie koła, wraz z dr. Arturem Zimnym oraz nowym opiekunem mgr. Przemysławem Jóźwiakiem, złożyli podziękowania za wieloletnią współpracę i za sprawowanie funkcji opiekuna mgr Zofii Sikorskiej.   Studenckie Koło Naukowe „Controling”...

Przez trzy dni w III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu odbywały się V Szkolne Spotkania z Nauką „Copernicus Science” – najważniejsze, naukowe święto w „Koperniku”. W dniach 27-29 listopada 2013 r. uczniowie wysłuchali 50 wykładów, seminariów, wzięli  udział w ćwiczeniach, zajęciach terenowych i warsztatach prowadzonych przez wykładowców z uczelni...