ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Rektor PWSZ w Koninie oraz Prezydent Miasta Konina otworzyli 12 grudnia 2013 r. konferencję na temat termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych jako wyznacznika podwyższonych standardów w ochronie środowiska, która odbyła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.     Konferencja poświęcona zagadnieniom związanym z realizacją przez MZGOK Sp. z o.o. Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki...

Rektor PWSZ w Koninie podpisał listy intencyjne o współpracy z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie oraz Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. Celem wspólnych działań PWSZ i  ZSCKU jest realizacja w klasach licealnych ogólnokształcących innowacyjnego programu „Klasa akademicka”, którego wynikiem ma być uzyskanie wysokiego poziomu nauczania...

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ustanowił czas wolny od zajęć dydaktycznych   w dniu 17 grudnia 2013 r. godziny wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów i nauczycieli akademickich od godziny 14:30 -16:00. Zarządzenie nr 104/2013   ...

Rada Programowa Zakładu Pracy Socjalnej PWSZ w Koninie odbyła się 5 grudnia 2013 r. W spotkaniu udział wzięli stali członkowie Rady oraz dr Artur Zimny, dziekan Wydziału Społeczno-Humanistycznego i prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak, kierownik Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej.   Podczas spotkania omówiono zasady instytucjonalizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz...

Obchody Dnia Erasmusa połączone z X Zlotem Zagranicznych Studentów Erasmusa w Polsce odbyły się 25 listopada 2013 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. W Zlocie wzięło udział 141 studentów Erasmusa z całej Polski, w tym studenci z konińskiej PWSZ.   Uczestnicy zlotu wzięli udział w grze miejskiej pod...