ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Aktualnosci

O niżu demograficznym i malejącym współczynniku skolaryzacji, finansowaniu publicznych uczelni zawodowych, działalności naukowej uczelni zawodowych i wielu innych zagadnieniach dyskutowali uczestnicy narady „Aktualne problemy i wyzwania rozwoju publicznych uczelni zawodowych”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor...

IV konferencja naukowa pod hasłem Zbliżenia połączyła w dniach 19-20.11 br. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  37 specjalistów języka i literatury z całego kraju. W ciągu dwóch dni mogliśmy wysłuchać siedmiu doskonałych wykładów plenarnych, autorytetów liczących się w kraju i za granicą, oraz poznać nowe perspektywy badawcze 30 prelegentów...

30 października br. w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile odbyło się drugie posiedzenie Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele uczelni z Konina, Leszna, Gniezna, Kalisza i Piły. Spotkaniu przewodniczył rektor PWSZ w Koninie, prof. dr hab. Mirosław Pawlak – przewodniczący Związku, w Prezydium zasiedli również...

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wziął udział w Gali Jubileuszowej z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podczas której odebrał – przyznaną naszej uczelni – Odznakę Specjalną „Przyjaciel Dziecka”. Spotkanie wypełniły wystąpienia Krystyny Chowańskiej, prezes Oddziału Powiatowego TPD w Koninie, oraz zaproszonych gości, a także wręczenie odznaczeń...

Porozumienie o współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka podpisali 22 października 2019 roku prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz Adam Wroczyński, członek Zarządu spółki Kramp z siedzibą w Modle Królewskiej. Partnerzy zadeklarowali w nim wolę współpracy...