ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Katedra Języka i Komunikacji na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Koninie zaprasza studentów i wykładowców na Panel Dyskusyjny: KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO TŁUMACZA 2020 Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r. w formie online na platformie MS Teams: grupa Panel Tłumacza 2020 ...

Miasto Konin bierze udział w programie „Rozwój lokalny” w którym walczy o pozyskanie dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Nasze miasto zostało zakwalifikowane do drugiego etapu programu „Rozwój lokalny”, a projekt pn. „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” zajął drugie miejsce spośród 255 miast....

W dniu 4 listopada 2020 r. odbyła się konferencja „Kadry przyszłości – kadry dla przemysłu” zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Ze względu na obecną sytuację wydarzenie odbyło się w formie online. Konferencja skupiała się na trzech przewodnich tematach dotyczących wyzwań na rynku pracy związanych z rozwojem Przemysłu 4.0, roli...

Nasi studenci będą mogli wziąć udział w inicjatywie pod nazwą „Szkoła Wodorowa”, wchodzącej w zakres realizacji projektu „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (BSW-H2)”. A wszystko dzięki umowie, którą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie podpisała z Województwem...

Zgodnie z zarządzeniem nr 159/2020 Rektora PWSZ w Koninie, dni 2 i 3 listopada 2020 r. (poniedziałek-wtorek) zostały ustanowione dniami wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zarządzenie nr 159/2020 Rektora PWSZ w Koninie   ...