ukrain russian     

Slider

Specjalna edycja Drzwi Otwartych uczelni odbyła się 16 września i miała, oczywiście, charakter zdalny. Wirtualne spotkanie z jedyną w Koninie uczelnią publiczną zastąpiło to tradycyjne ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne. Było i jest skierowane przede wszystkim do tych absolwentów, którzy jeszcze nie wybrali miejsca do studiowania. Lista proponowanych przez PWSZ w Koninie kierunków liczy 11 licencjackich, w tym 2 inżynierskie, oraz 4 magisterskie.

Podczas zdalnych Drzwi Otwartych dziekani przedstawili kierowane przez nich wydziały, a więc Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, i zachęcali do podjęcia nauki przez zainteresowanych.

Natomiast o specyfice studiowania na różnych kierunkach opowiadali ich studenci i absolwenci. Mówili nie tylko o samej nauce, ale i o tym, co jest nierozerwalnie związane z byciem studentem. Do przyszłych studentów kilka słów skierował również Samorząd Studencki PWSZ w Koninie.

Film jest dostępny dla każdego tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=-7kkhJ8bnyo