ukrain russian     

Slider

Senat PWSZ w Koninie na kadencję 2020-2024 miał już swoje pierwsze posiedzenie. Spotkanie odbyło się 15 września.

Dr hab. Artur Zimny, przewodniczący senatu i rektor PWSZ w Koninie, przedstawił członkom powołanego w czerwcu tego roku senatu jego kompetencje wynikające z najnowszej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przypomniał, że jest najważniejszym – obok rady uczelni – organem kolegialnym i stanowi reprezentację całego środowiska, bowiem zasiadają w nim przedstawiciele kadry dydaktycznej, administracji i, oczywiście, studentów. Przypomniał, że w pracach senatu uczestniczą również osoby, które nie są członkami tego gremium, jednak mają głos doradczy. Są to przewodniczący rady uczelni (RU), kanclerz oraz główny księgowy.

Ustawa 2.0. z 2018 r. zmniejszyła nieco zakres uprawnień senatu, jednak w jego gestii ciągle pozostaje uchwalanie statutu uczelni, jej strategii rozwoju oraz składu RU. Do jej zadań należy także uchwalanie programów studiów i wprowadzanych do nich zmian.

– Mam nadzieję, że ten senat będzie gotów do dyskusji na każdy ważny temat dotyczący życia uczelni. Będzie też wskazywał rozwiązania służące polepszeniu jej działalności – mówił przewodniczący senatu.

Nim senat przystąpił do bieżących prac, wynikających z programu spotkania, rektor wręczył członkom nowego senatu listy gratulacyjne.

Pełny skład Senatu PWSZ w Koninie: https://www.pwsz.konin.edu.pl/wladze-uczelni

aria

IMG_4854
IMG_4877
IMG_4938