fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
Slider

W dniu 14 lipca 2020 r. po raz ostatni w mijającej kadencji 2015-2020 obradował Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, któremu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Mirosław Pawlak.

W posiedzeniu Senatu uczestniczyli  zaproszeni goście, a wśród nich sprawujący w latach 2015-2019 funkcję Prorektora: dr Joanna Chojnacka-Gartner i dr Jerzy Jasiński oraz funkcję Dziekana Wydziału: dr Piotr Inerowicz, dr Janusz Kwieciński, dr Karina Zawieja-Żurowska, a także profesorowie: dr hab. Jan Grzesiak, dr hab. inż. Edward Pająk.

Przewodniczący, rektor prof. Mirosław Pawlak zaprosił uczestników obrad do obejrzenia Sali Senatu w nowej odsłonie.

Rektor wręczył podziękowanie Panu Pawłowi Małkusowi z okazji jubileuszu 50-lecia czynnego uprawiania tenisa stołowego i szczególnych osiągnięć w tej dziedzinie sportu.

Merytoryczna części obrad Senatu poświęcona była podsumowaniu wdrażania Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012-2020 oraz przyjęciu sprawozdania z realizacji strategii w mijającym roku akademickim. Senat wysłuchał również sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2019/2020.

Posiedzenie Senatu zamykające kadencję 2015-2020 było także okazją do podziękowań jakie złożył Przewodniczący, rektor prof. Mirosław Pawlak na ręce członków Senatu i zaproszonych gości za zaangażowanie i efektywną pracę na rzecz wspólnego dobra konińskiej Uczelni.

Prorektor, a obecnie Rektor Elekt dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie wraz z Kanclerz mgr Danutą Rakowską, w imieniu Senatu, Pracowników i Studentów złożył ustępującemu Rektorowi prof. Mirosławowi Pawlakowi serdeczne podziękowanie za trud kierowania konińską Uczelnią przez ostatnie 9 lat, za nieustanną troskę o jej przyszłość, życząc wielu sił twórczych i sukcesów w realizacji naukowych pasji oraz wszelkiej pomyślności.

W imieniu Rady Uczelni za dobrą i owocną współpracę podziękował Rektorowi Przewodniczący dr Sebastian Łukaszewski.

Natomiast dr Izabela Marciniak z UAM w Poznaniu i prof. Andrzej Milecki z Politechniki Poznańskiej, reprezentujący w Senacie rektorów uczelni akademickich, skierowali na ręce prof. Pawlaka serdeczne słowa podziękowania za sprawne, roztropne i jednocześnie odważne zarzadzanie konińską Uczelnią.

 

W. Wrzesińska

senat 2
senat 6
senat 16
senat 22
senat 29
senat 32
senat 35
senat 38
senat 40
senat 42
senat 43
senat 48
senat 52
senat 62
senat 72
senat 77
senat 83