ukrain russian     

Slider

Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę dla kierunku finanse i rachunkowość, prowadzonego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie. W swojej opinii wydanej 2 lipca 2020 r., Prezydium PKA stwierdza, że proces kształcenia realizowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie umożliwia studentom kierunku finanse i rachunkowość osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Następna ocena programowa na kierunku finanse i rachunkowość powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Uchwała nr 399/2020 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r.