ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wręczył 30 czerwca listy gratulacyjne i statuetki tym studentom, którzy w roku akademickim 2019/2020 wyróżnili się aktywnością na rzecz uczelni. Studentów nagrodzono za działalność naukową, artystyczną, w kołach naukowych i samorządzie studenckim, a także zaangażowanie na rzecz promocji uczelni, współpracy z zagranicą oraz aktywne uczestnictwo i wsparcie wydarzeń organizowanych na uczelni. Listy gratulacyjne odebrało 44 studentów, a 14 studentów otrzymało również statuetki.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

 
IMG_4281
IMG_4291
IMG_4293
IMG_4295
IMG_4296
IMG_4299
IMG_4340
IMG_4332
IMG_4350
IMG_4312
IMG_4306
IMG_4336
IMG_4321
IMG_4325
IMG_4347
IMG_4351
IMG_4330
IMG_4354
IMG_4345
IMG_4334
IMG_4365
IMG_4353
IMG_4355
IMG_4344
IMG_4358
IMG_4359
IMG_4363
IMG_4366
IMG_4368
IMG_4371