ukrain russian     

Slider

Tym razem, zamiast wykładu w tradycyjnej formie, proponujemy Państwu obejrzenie wywiadu, którego udzielił dla studentów Bond University w Gold Coast w Australii rektor naszej uczelni prof. Mirosław Pawlak.

W rozmowie, przeprowadzonej w języku angielskim, prof. Pawlak przedstawia między innymi kształcenie językowe w Polsce na różnych etapach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu jego organizacji w naszej Uczelni. Odnosi się również do bardziej ogólnych kwestii związanych z nauczaniem języków obcych, koncentrując się na wyzwaniach, jakim muszą stawić czoła nauczyciele akademiccy i studenci podczas prowadzenia zajęć na odległość.

Warto przypomnieć, że dwa lata temu podpisana została umowa o współpracy między obiema uczelniami, a obecnie ubiegamy się o finansowanie mobilności pracowników i studentów w ramach programu Erasmus+ (działanie KA107 – mobilność z krajami partnerskimi).

Pozostałe wykłady on-line dostępne są na stronie: https://www.pwsz.konin.edu.pl/wyklady/wyklady-on-line