ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, wziął udział w VI Europejskim Forum Antyplagiatowym. W tym roku odbyło się pod hasłem „Jednolity System Antyplagiatowy – ocena i perspektywy rozwoju”.

W trakcie konferencji poruszono takie kwestie, jak autonomia jednostek uczelnianych w tworzeniu regulaminów antyplagiatowych (w tym ustanawianiu standardów związanych z ocenianiem raportów z JSA w kontekście generowanych przez niego współczynników procentowego rozmiaru podobieństwa), skuteczność JSA w wykrywaniu przez promotorów plagiatów w pracach studenckich, odpowiedzialność promotora za plagiat w pracy dyplomowej studenta, a także aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczące stosowania JSA na poszczególnych poziomach i profilach kształcenia.

W tegorocznej edycji EFA uczestniczyli m.in. dr Andrzej Kurkiewicz z MNiSW, prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Krzysztof Diks, przewodniczący PKA, dr Marek Kozłowski z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, a także dr Agata Pyrzyńska, Rzecznik Praw Doktoranta, i Marek Konieczny, Rzecznik Praw Studentów. Forum odbyło się 29 października 2019 r. Wydarzenie patronatem objął Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

aria