ukrain russian     

Slider

W imieniu JM Rektora PWSZ w Koninie, prof. dr. hab. Mirosława Pawlaka, dr Anna Waligórska-Kotfas, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych udział wzięła w Konińskim Dniu Nauki i Techniki. Wydarzenie odbyło się 25 października 2019 r. w auli PWSZ w Koninie, gdzie zaproszonych gości powitali: Zbigniew Bajcar, prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Koninie, Elżbieta Streker-Dembińska, prezes honorowy NOT w Koninie, oraz Stanisław Piguła, prezes Wydawnictwa „Przegląd Koniński”. Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w pokazach naukowych zorganizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zapoznać się z profilem działalności przedsiębiorstw wpisujących się w koncepcję Przemysł 4.0 i działających z sukcesem w rejonie konińskim, a także podziwiać nowatorskie rozwiązania technologiczne z dziedziny automatyki i robotyki.

Koniński Dzień Nauki został zorganizowany przez Naczelną Organizację Techniczną w Koninie oraz Wydawnictwo „Przegląd Koniński” pod honorowym patronatem prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, starosty powiatu konińskiego Stanisława Bielika oraz rektora PWSZ w Koninie prof. Mirosława Pawlaka. Swój wkład w jego realizację mieli również dr Robert Cieślak i dr Robert Rogaczewski wraz ze studentami kierunku mechanika i budowa maszyn PWSZ w Koninie.

 

 

IMG_3040
IMG_3042
IMG_3044
IMG_3045
IMG_3046
IMG_3047
IMG_3050
IMG_3053
IMG_3058
IMG_3059
IMG_3060
IMG_3061
IMG_3062
IMG_3063