ukrain russian     

Slider

Porozumienie o współpracy prowadzącej do uruchomienia studiów dualnych na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz automatyka i robotyka podpisali 22 października 2019 roku prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, oraz Adam Wroczyński, członek Zarządu spółki Kramp z siedzibą w Modle Królewskiej.

Partnerzy zadeklarowali w nim wolę współpracy naukowej, dydaktycznej i promocyjnej, dotyczącą realizacji innowacji, ale szczególnie w sprawie studiów dualnych. Firma zobowiązała się, że w ramach tych studiów – na swój koszt i odpowiedzialność – zatrudni studentów na umowę o pracę na 1/5 etatu. Liczbę studentów oraz dni, w których będą pracować ustala firma. Studenci będą pracowali w firmie na drugim roku studiów – raz w tygodniu, a od trzeciego – dwa razy w tygodniu.

Kramp jest firmą dostawczą. Ma ponad 22 oddziały w 19 krajach Europy. Dostarcza produkty (maszyny i części) związane z rolnictwem, przemysłem leśnym, pielęgnacją terenów zielonych, pracami ziemnymi.

aria

 

pwsz-3
pwsz-13
pwsz-16
pwsz-21
pwsz-35
pwsz-43
pwsz-42
pwsz-45