ukrain russian     

Slider

Dziesięcioosobowa grupa studentów z niemieckiego renomowanego Uniwersytetu w Darmstadt, razem ze swoją opiekunką i jednocześnie lektorką języka polskiego, goszczą w ostatnim tygodniu stycznia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Nasza uczelnia, w szczególności wydział, już od trzech lat podejmuje szereg wspólnych inicjatyw z uczelnią w Niemczech na płaszczyźnie naukowej i konferencyjnej, w ramach programu Erasmus+. W tym roku możliwe stało się  dołączenie kolejnej płaszczyzny, tym razem zbudowania platformy współpracy między studentami kierunków filologia i języki obce w mediach i biznesie oraz studentów TU Darmstadt, którzy uczą się języka polskiego.

Program pobytu jest bardzo bogaty, oprócz udziału w licznych spotkaniach istotne znaczenie mają wątki kulturowe i historyczne: zwiedzanie unikatowej kopalni soli w Kłodawie, wyjazd do Warszawy połączony ze zwiedzaniem miejsc charakterystycznych i ważnych dla przeszłości  miasta i kraju, w tym Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwieńczeniem pobytu w stolicy jest wspólne wyjście do teatru.  

Oficjalny a jednocześnie niewymuszony charakter miało spotkanie w Sali Senatu z JM prof.dr.hab. Mirosławem Pawlakiem, rektorem PWSZ w Koninie, i rozmowy na temat płaszczyzn współpracy obu uczelni oraz wrażeń naszych gości. Studenci mieli również możliwość zajrzeć do gabinetu rektora, a nawet zrobić sobie zdjęcie przy rektorskim biurku.

Wartością dodaną tego rodzaju spotkań jest nie tylko możliwość wymiany doświadczeń i perspektyw kształcenia, ale przede wszystkim budowanie relacji językowych i interkulturowych, które w przyszłości mogą przełożyć się na kształtowanie ścieżki zawodowej.

Studenci niemieccy i polscy mogli spotkać się na naszej uczelni dzięki finansowaniu wspólnego projektu przez  Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i wsparciu finansowemu PWSZ w Koninie.

logo pnwm pion CMYK

6
4
3
2
5
1