ukrain russian     

Slider

 

W dniach 23-24 stycznia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Członkowie Prezydium w składzie: prof. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie i Przewodniczący ZWPUZ, dr hab. Janusz Wiśniewski, prof. PWSZ, rektor PWSZ w Gnieźnie i Zastępca Przewodniczącego ZWPUZ, prof. Maciej Pietrzak, rektor PWSZ w Lesznie, dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS, rektor PUSS w Pile oraz dr Tatiana Manasterska, prof. PWSZ w Kaliszu, prorektor ds. studenckich, kształcenia i współpracy międzynarodowej PWSZ w Kaliszu dyskutowali o sprawach organizacyjnych Związku m.in. o wspólnym projekcie grantowym, programie wymiany studentów i pracowników POMOST, a także o połączonych Juwenaliach, spotkaniu roboczych pracowników biur współpracy międzynarodowej oraz redaktorów naczelnych wydawnictw.

Warto dodać, że rektor prof. Mirosław Pawlak objął funkcję przewodniczącego ZWPUZ z dniem 1 września 2019 r.

W pierwszym dniu obrad rektorzy uczestniczyli w uczelnianych obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości przez Leszno. W programie uroczystości znalazły się wykłady, inscenizacje recytatorskie oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów szkół ponadpodstawowych.

P. Herman

 
 
IMG_3813
IMG_3817
IMG_3845
IMG_3857
IMG_3862
IMG_3866
IMG_5729
IMG_5734