ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ, podpisał 14 stycznia tego roku porozumienia o współpracy z dyrektorami dwóch konińskich szkół średnich: z mgr Edytą Truszkowską, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, i mgr. Karolem Leszczyńskim, dyrektorem Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Umowy są na czas nieokreślony i przewidują m.in. wykłady, prelekcje i prezentacje otwarte przygotowane specjalnie dla uczniów techników, ich udział w wykładach, a także zajęciach dla studentów, szczególnie z modelowania i symulacji konstrukcji oraz komputerowego wspomagania projektowania. Poza tym konsultacje z pracownikami naukowymi, możliwość wykonywania ćwiczeń i pomiarów w uczelnianych laboratoriach, poznanie bazy dydaktycznej PWSZ w Koninie, a także jedną wizytę studyjną (rocznie) dla klas II, III i IV.

Dzięki tej współpracy najzdolniejsi uczniowie obu szkół będą mogli również uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych i zajęciach prowadzonych na uczelni. A jeśli zdecydują się na studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych PWSZ w Koninie, mogą liczyć na zaliczenie wybranych przedmiotów.

5
4
2
1
Porozumienie 11
Porozumienie 22
IMG_3791