ukrain russian     

Slider

Uroczysta inauguracja nowego roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy św. Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyła się 16 października. Rektora PWSZ w Koninie reprezentował dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, prorektor ds. kształcenia. Podczas uroczystości klerycy pierwszego roku złożyli przyrzeczenie studenckie, a ks. dr hab. Adam Józef Sobczyk MSF, przełożony Polskiej Prowincji Misjonarzy św. Rodziny, w wykładzie inauguracyjnym mówił o tym zgromadzeniu w historii i teologii polskiej duchowości katolickiej w latach 1921–1945.

aria