ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, uczestniczył w otwarciu roku akademickiego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Podczas uroczystości wystąpił prof. dr hab. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, a wykład inauguracyjny „Serdeczne źródła współczesnego ethosu Polaków” przedstawił ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się 9 października.

aria