ukrain russian     

Slider

Rektor PWSZ w Koninie oraz Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną: „ Termiczne...
 
                                                                        

 
Rektor PWSZ w Koninie

oraz

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

Zapraszają na konferencję naukowo-dydaktyczną:

„Termiczne unieszkodliwianie odpadów komunalnych jako wyznacznik podwyższonych standardów w ochronie środowiska”
 
Termin 12 grudnia 2013 r.

Rozpoczęcie konferencji godz. 10:00

Miejsce: Sala dydaktyczna 3 B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul. Przyjaźni 1
 
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.