fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
Slider

W dniu 18 września br. Senat Uczelni spotkał się na pierwszym w nowym roku akademickim posiedzeniu zwyczajnym, które odbyło się w Sali Panoramicznej Centrum Wykładowo – Dydaktycznego.

Senat podjął następujące uchwały:
1.Uchwała nr 81/V/IX/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
2.Uchwała nr 82/V/IX/2012 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora PWSZ w Koninie;
3.Uchwała nr 83/V/IX/2012 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia statutu PWSZ w Koninie;
4.Uchwała nr 84/V/IX/2012 w sprawie zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zewnętrznym w ramach Programu Erasmus „Uczenie się przez całe Zycie” (Umowa o współpracy z Uniwersytetem w Mediolanie);
5.Uchwała nr 85/V/IX/2012 zmieniającą uchwałę w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013;

Poza podjętymi uchwałami, w trakcie obrad odbyła się również dyskusja nad złożonymi propozycjami w sprawie nadania imienia Uczelni.
Przewodniczący Senatu przedstawił Kalendarz Wydarzeń w roku obchodów 15 – lecia PWSZ w Koninie, ustalony zarządzeniem nr 57/2012 Rektora z dnia 1 sierpnia br.
Prof. dr hab. inż. Franciszek Oryński – przedstawiciel Rektora Politechniki Łódzkiej w Senacie podziękował za współpracę w związku z przejściem na emeryturę.