ukrain russian     

Slider

O niżu demograficznym i malejącym współczynniku skolaryzacji, finansowaniu publicznych uczelni zawodowych, działalności naukowej uczelni zawodowych i wielu innych zagadnieniach dyskutowali uczestnicy narady „Aktualne problemy i wyzwania rozwoju publicznych uczelni zawodowych”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie oraz dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, prorektor ds. kształcenia, a także zaproszeni rektorzy: prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu), prof. ucz. dr hab. Paweł Maciaszczyk (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu), prof. ucz. dr hab. n. med. Maciej Słodki (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku) oraz prof. ucz. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie). W pierwszym dniu (27 listopada) rektorzy poruszyli również temat wzmacniania praktycznego wymiaru kształcenia i współpracy z władzami samorządowymi, a w drugim m.in. doświadczenia i dobre praktyki z wdrażania zapisów ustawy 2.0.

aria/am

Spotkanie rektorów