ukrain russian     

Slider

IV konferencja naukowa pod hasłem Zbliżenia połączyła w dniach 19-20.11 br. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych  37 specjalistów języka i literatury z całego kraju. W ciągu dwóch dni mogliśmy wysłuchać siedmiu doskonałych wykładów plenarnych, autorytetów liczących się w kraju i za granicą, oraz poznać nowe perspektywy badawcze 30 prelegentów w sekcjach językoznawczych i literaturoznawczych. W ramach konferencji wydział we współpracy ze Szkołą Językową zorganizował I Forum Lektorów Języków Specjalistycznych. W spotkaniu w formule konferencyjno-szkoleniowej wzięło udział ponad 20 lektorów z naszej uczelni i gości konferencji. Celem dyskusji było zbudowanie modelu kształcenia osób, które w przyszłości będą prowadziły kursy językowe różnego typu dla osób dorosłych. Charakter spotkania umożliwił połączenie założeń teoretycznych z wyzwaniami praktyki. Konferencję zakończył JM prof.zw.dr hab. Mirosław Pawlak, zapraszając do PWSZ w Koninie na kolejne spotkania naukowe.

Uczestnicy konferencji wyjechali z Konina jak zawsze zadowoleni, również ze względu na perspektywę publikacji.

ASG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
111