ukrain russian     

Slider

126 studentów otrzymało stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez rektora prof. Mirosława Pawlaka odbyła się 26 listopada 2019 r. w sali im. prof. Antoniego Sobczaka.

Stypendia otrzymało dziewięć procent studentów na 17 kierunkach, którzy uzyskali za poprzedni rok akademicki wysoką średnią ocen oraz wykazali się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub wysokimi wynikami sportowymi we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wszystkim studentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 
img 1
img 2
img 3
img 4
img 5
img 6
img 7
img 8
img 9
img 10
img 11
img 12
img 13