ukrain russian     

Slider

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ w Koninie, dr hab. Artur Zimny, prof. PWSZ w Koninie, prorektor ds. kształcenia oraz dr Sebastian Łukaszewski, przewodniczący Rady Uczelni uczestniczyli w V Konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią – LUMEN 2019”.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. W debacie udział wzięli przedstawiciele MNiSW i innych instytucji rządowych, władze uczelni i stowarzyszeń akademickich, kadra naukowa, praktycy zarządzania, a także wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski i zagranicy.

LUMEN 2019 przebiegał w dwóch równoległych ścieżkach tematycznych: zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektowe. W ramach ścieżki strategicznej poruszono zagadnienia dotyczące m.in. wyzwań związanych z zarządzaniem szkolnictwem wyższym z perspektywy międzynarodowej, finansowaniem szkolnictwa wyższego oraz transformacji uczelnianej administracji i budowania nowoczesnej kultury organizacyjnej. W ścieżce projektowej skoncentrowano się na demonstracji rozwiązań informatycznych i organizacyjnych usprawniających kluczowe procesy realizowane na uczelniach, tj. obsługę studenta, nauczanie zdalne czy raportowanie i analizę danych.

Konferencja odbyła się 19 listopada w Warszawie.

aria

 

Lumen 0
Lumen 1
 
Zdjęcia: źródło Lumen