ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Aktualnosci

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak, rektor PWSZ, podpisał 14 stycznia tego roku porozumienia o współpracy z dyrektorami dwóch konińskich szkół średnich: z mgr Edytą Truszkowską, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, i mgr. Karolem Leszczyńskim, dyrektorem Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Umowy są na czas...

„Dziecko w świecie przyjaciół” – to tytuł książki, której promocja odbyła się w Bibliotece im. prof. Mariana Walczaka PWSZ w Koninie. Jej wydawcami są koniński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. W 2019 roku minęło 100 lat od powołania towarzystwa, które tuż po I wojnie...

W dniu 22 stycznia br. o godz. 10:00 w konińskim hotelu „Pałacyk” odbędzie się spotkanie z ekspertami z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej, którzy chcą dowiedzieć się więcej w zakresie: aspektów ochrony danych w handlu transgranicznym (m.in. w e-commerce), roli osób sprawujących funkcję koordynatora...

Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla studentów i pracowników – pasjonatów fotografii, którzy udokumentowali zdjęciami swoje Erasmusowe pobyty zagraniczne. Jury konkursu oceniać będzie fotografię i towarzyszący jej krótki opis historii uwieńczonej na zdjęciu. Prace można nadsyłać do 13 stycznia 2020 r. poprzez stronę https://pr.easypromosapp.com/p/883663. Poniżej krótka informacja o konkursie. Od chwili...