ukrain russian     

Slider

Aktualnosci

Tegoroczne absolutoria odbyły się 25 i 26 lipca. W sobotę 25 lipca z Uczelnią pożegnali się studenci ostatnich lat kierunków: dietetyka i wychowanie fizyczne (Wydział Nauk o Zdrowiu) oraz filologia, bezpieczeństwo wewnętrzne i pedagogika (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych). Z kolei w niedzielę 26 lipca – kosmetologia i pielęgniarstwo (Wydział...

W dniu 14 lipca 2020 r. po raz ostatni w mijającej kadencji 2015-2020 obradował Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, któremu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Mirosław Pawlak. W posiedzeniu Senatu uczestniczyli  zaproszeni goście, a wśród nich sprawujący w latach 2015-2019 funkcję Prorektora: dr Joanna Chojnacka-Gartner i dr Jerzy Jasiński...

Imię Profesora Wojciecha Poznaniaka nadano 14 lipca największej sali Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie. W uroczystości wzięli udział żona Anna i syn Piotr. Prof. Wojciech Poznaniak, rektor PWSZ w Koninie w latach 2007-2011, zmarł 10 października 2019 r. Uroczystość nadania sali, dotychczas nazywanej panoramiczną, imienia prof. Poznaniaka miała się odbyć...

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością oddaję w Wasze ręce kolejne wydanie magazynu Szkiełkiem i Okiem. Jest to numer bardzo szczególny, ale też, jak łatwo zauważyć, inny od tych wszystkich, które ukazywały się na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat. Jest to bowiem ostatnie wydanie naszego uczelnianego magazynu, do którego mam zaszczyt pisać...

Kolejne posiedzenie Prezydium Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych odbyło się 7 lipca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. W spotkaniu wzięli udział rektorzy oraz rektorzy-elekci uczelni wchodzących w skład Związku. Rektor prof. Maciej Pietrzak oraz rektor-elekt dr Janusz Poła z leszczyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły...