ukrain russian     

Slider

 • zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji uroczystości nadania imienia Jana A.P. Kaczmarka  Auli Centrum Wykładowo – Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 3/2012 zmieniające zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programów kształcenia na kierunkach studiów
 • zarządzenie nr 4/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Administracja samorządowa”
 • zarządzenie nr 5/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia obrony prac na studiach podyplomowych „Wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego” – edycja V
 • zarządzenie nr 6/2012 w sprawie symboli dla komórek organizacyjnych Uczelni, stanowisk pracy, a także dla jednostek organizacyjnych Uczelni w celu stosowania w korespondencji
 • zarządzenie nr 7/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 8/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego na studiach podyplomowych „Technologie informacyjne i informatyka w edukacji” – edycja I
 • zarządzenie nr 9/2012 w sprawie zakresu obowiązków Prorektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w kadencji 2011 - 2015
 • zarządzenie nr 10/2012 w sprawie ustalenia wzorów druków firmowych PWSZ w Koninie

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

 • zarządzenie nr 11/2012 w sprawie zmiany w Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 12/2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa
 • zarządzenie nr 13/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 14/2012 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 15/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Translacja z elementami biznesu – język niemiecki”
 • zarządzenie nr 16/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Business English”
 • zarządzenie nr 17/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer rozwoju lokalnego i regionalnego”
 • zarządzenie nr 18/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Menedżer turystyki i rekreacji”
 • zarządzenie nr 19/2012 w sprawie utworzenia kursu instruktora sportu z pływania
 • zarządzenie nr 20/2012 w sprawie utworzenia kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 21/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 22/2012 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
 • zarządzenie nr 23/2012 | załącznik | w sprawie zasad przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dla pracowników i studentów
 • zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania Komisji do spraw Rozwoju Kadr
 • zarządzenie nr 25/2012 w sprawie sposobu i trybu dokumentowania prac badawczych realizowanych w PWSZ w Koninie oraz wzoru wniosku w sprawie finansowania tych prac badawczych
 • zarządzenie nr 26/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • zarządzenie nr 27/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Strategii Rozwoju Uczelni
 • zarządzenie nr 28/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji obchodów 15-lecia istnienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 30/2012 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bankowość i analiza finansowa”
 • zarządzenie nr 31/2012 w sprawie utworzenia i zasad organizacji kursu przygotowawczego dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
 • zarządzenie nr 32/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • zarządzenie nr 33/2012 w sprawie likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 34/2012 w sprawie likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 35/2012 w sprawie procedury tworzenia oraz likwidacji kierunku studiów i specjalności w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 36/2012 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego na kursie
 • zarządzenie nr 37/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 38/2012 w sprawie przebiegu procesu rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 39/2012 w sprawie czasu wolnego od zajęć dydaktycznych
 • zarządzenie nr 40/2012 w sprawie organizacji absolutorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • zarządzenie nr 41/2012 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących w procesie realizacji studiów podyplomowych

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,