ukrain russian     

Slider

2019

zarządzenie nr 1/2019 w sprawie ustalenia cen za wynajem pomieszczeń oraz kompleksu sportowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


2018

zarządzenie nr 1/2018 | załącznik | w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z siłowni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2018 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
zarządzenie nr 3/2018 | załącznik | w sprawie wprowadzenia opłaty za parkingi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 4/2018 w sprawie powołania Komisji do dokonania pomiaru długości (faktycznej) istniejącego na działkach nr 145/2 oraz 145/3 ogrodzenia


2017

zarządzenie nr 1/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z karty magnetycznej w Domu Studenta nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik - REGULAMIN
Załączniki do regulaminu:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3


2015

zarządzenie nr 1/2015 w sprawie zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed niepowołana ingerencją w PWSZ w Koninie


2014

zarzadzenie nr 1/2014 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami.
zarządzenie nr 2/2014
w sprawie ustalenia cen za wynajem projektrorów multimedialnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 3/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko specjalisty ds. funduszy unijnych


2013

zarządzenie nr 1/2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa i zasad gospodarowania pojazdami


2012

zarządzenie nr 1/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na
stanowisko Kierownika Działu Administracyjno - Gospodarczego
zarządzenie nr 2/2012 w sprawie określenia opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
zarządzenie nr 3/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
zarządzenie nr 4/2012 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

2011

zarządzenie nr 1/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko administracyjne w Dziale Obsługi Obiektów
zarządzenie nr 2/2011 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania uroczystego otwarcia Obiektu Centrum Wykładowo – Dydaktycznego w Koninie
zarządzenie nr 3/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2010 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 1 grudnia 2010 r.
zarządzenie nr 4/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Działu Promocji
zarządzenie nr 5/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 5/2006 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie określenia opłaty za druki dotyczące studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

2010

zarządzenie nr 1/2010 w sprawie ustalenia ceny za wynajem sali fitness w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2010 | załącznik nr 1 | w sprawie ustalenia wzoru formularza przyjęcia przez Dział Informatyzacji sprzętu do naprawy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 3/2010 w sprawie określenia opłaty związanej z uczestnictwem studentów w uroczystościach absolutoryjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
zarządzenie nr 4/2010 w sprawie powołania pełnomocnika ds. zarządzania dostępem do elektronicznej bazy danych eOrdo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 5/2010 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej , instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Szkoły oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum

2009

zarządzenie nr 1/2009 w sprawie ustalenia cen za wynajem projektorów multimedialnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 2/2009 | załącznik nr 1 | załącznik nr 2 w sprawie korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 3/2009 zmieniające skład osobowy Komisji Likwidacyjnej
zarządzenie nr 4/2009 w sprawie inwentaryzacji mienia uczelni znajdującego się w pokoju nr 8 w budynku przy ul. Przyjaźni 1
zarządzenie nr 5/2009 | załącznik nr 1 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 6/2009 w sprawie obiegu dokumentów dotyczącego zawierania umów o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 7/2009 w sprawie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenia nr 8/2009 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Szkoły oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum
zarządzenie nr 9/2009 w sprawie Instrukcji znakowania sprzętu kodami kreskowymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

2008

zarządzenie nr 1/2008 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Szkoły oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT - 2008
Symbole jednostek organizacyjnych PWSZ stosowane w korespondencji

zarządzenie nr 2/2008 w sprawie archiwizacji czasopism w Bibliotece
zarządzenie nr 3/2008 w sprawie archiwizacji czasopism w Bibliotece
zarządzenie nr 4/2008 w sprawie ustalenia cen za wynajem pomieszczeń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 5/2008 zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej , instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Szkoły oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Archiwum