ukrain russian     

Slider

2015

zarządzenie nr 5/2015 I załączniki I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród

2014

zarządzenie nr 9/2014 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmiany składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 16/2014 w sprawie powołania zespołów programowych w celu opracowania programów kształcenia dla cyklu 2014-2017 na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 19/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 22/2014 w sprawie formy egzaminu wstępnego dla kandydatów ze „starą maturą”
zarządzenie nr 26/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 29/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 41/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Studiów „Logistyka”

2013

zarządzenie nr 11/2013 w sprawie powołania zespołów programowych w celu opracowania programów kształcenia
dla cyklu 2013-2016(2017) na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-
Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 13/2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 14/2013 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej
na Wydziale Społeczno-Technicznym
zarządzenie nr 32/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 40/2013 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 44/2013 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 45/2013 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

2012

zarządzenie nr 2/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 3/2012 zmieniające składy osobowe rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 5/2012 w sprawie przygotowania wewnętrznego raportu samooceny dla kierunku studiów „pedagogika”
zarządzenie nr 8/2012 zmieniające decyzję w sprawie określenia składów osobowych zespołów do spraw opracowania programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 11/2012 zmieniające składy osobowe rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 52/2012 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie