ukrain russian     

Slider

Uchwały Senatu 2020 - 2024

 2020

Uchwała nr 1/VII/IX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dla cyklu kształcenia 2019-2022

załącznik

Uchwała nr 2/VII/IX/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie dla cyklu kształcenia 2020-2023

załącznik

Uchwała nr 3/VII/IX/2020 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 4/VII/IX/2020 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji

Uchwała nr 5/VII/IX/2020 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Uchwały Senatu 2015 - 2020


 2020

Uchwała nr 385/VI/I/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 386/VI/I/2020 w sprawie sposobu honorowania pracowników i osób zasłużonych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 387/VI/I/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 388/VI/II/2020 w sprawie nadania imienia Profesora Wojciecha Poznaniaka Sali Panoramicznej w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 389/VI/III/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - program studiów 

załącznik

Uchwała nr 390/VI/III/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik - program studiów 

załącznik 

Uchwała nr 391/VI/III/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 392/VI/III/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów

Uchwała nr 393/VI/IV/2020 w sprawie wytycznych dotyczących zasad opracowywania programów studiów

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Uchwała nr 394/VI/IV/2020 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 395/VI/IV/2020 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2020/2021

Uchwała nr 396/VI/V/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 397/VI/V/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 398/VI/V/2020 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady Uczelni

Uchwała nr 399/VI/V/2020 w sprawie zaopiniowania wykazu zgłoszonych kandydatów na stanowisko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 400/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 401/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 402/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 403/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „dietetyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 404/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 405/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia „filologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 406/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 407/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 408/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „informatyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 409/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 410/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 411/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „kosmetologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 412/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „logistyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 413/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 414/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „pedagogika” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 415/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 416/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „resocjalizacja” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 417/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 418/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 419/VI/V/2020 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku studiów drugiego stopnia „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załączniki 1-3 do załącznika

Uchwała nr 420/VI/VI/2020 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 421/VI/VI/2020 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 422/VI/VI/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 423/VI/VI/2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 424/VI/V/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

załącznik

załącznik

Uchwała nr 425/VI/VI/2020 w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2020/2021

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

załącznik 9

załącznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13

załącznik 14

załącznik 15

załącznik 16

załącznik 17

załącznik 18

załącznik 19

załącznik 20

Uchwała nr 426/VI/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok akademicki 2019/2020 z realizacji Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020

załącznik - sprawozdanie

załącznik do sprawozdania:

Realizacja działań strategicznych – dynamika zmian

arkusz 1.1.1.

arkusz 1.1.2.

arkusz 1.3.2.

arkusz 1.3.4.


 2019


Uchwała nr 301/VI/I/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 302/VI/I/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 303/VI/I/2019 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów studiów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr 304/VI/I/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 305/VI/I/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 306/VI/I/2019 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 307/VI/II/2019 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 308/VI/II/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych

Załącznik

Uchwała nr 309/VI/II/2019 w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Załącznik

Uchwała nr 310/VI/II/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 311/VI/II/2019 w sprawie opinii o utworzeniu na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) inżyniera

Uchwała nr 312/VI/II/2019 w sprawie określenia efektów uczenia się dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 313/VI/II/2019 w sprawie opinii o utworzeniu na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „resocjalizacja” o profilu praktycznym, których absolwenci uzyskiwać będą kwalifikacje (dyplom) licencjata

Uchwała nr 314/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 315/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 316/VI/II/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 317/VI/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 318/VI/III/2019 w sprawie opinii o zasadności wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej

Uchwała nr 319/VI/III/2019 w sprawie zaopiniowania wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała nr 320/VI/III/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 321/VI/III/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym oraz w sprawie przyporządkowania ww. kierunku studiów do dyscyplin naukowych

Uchwała nr 322/VI/III/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 323/VI/III/2019 w sprawie zaopiniowania projektu statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 324/VI/IV/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany w dokumencie pod nazwą „Regulamin wyborczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie” do projektu statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 325/VI/IV/2019 w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 326/VI/IV/2019 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 327/VI/IV/2019 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2019/2020

Uchwała nr 328/VI/IV/2019 w sprawie wytycznych w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 329/VI/IV/2019 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 330/VI/IV/2019 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 331/VI/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 332/VI/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 333/VI/V/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2018 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Załącznik

Uchwała nr 334/VI/V/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 335/VI/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Akademickiego Centrum Językowego w PWSZ w Koninie

Uchwała nr 336/VI/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w PWSZ w Koninie

Uchwała nr 337/VI/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

Uchwała nr 338/VI/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 339/VI/V/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023

Uchwała nr 340/VI/V/2019 w sprawie organizacji potwierdzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Uchwała nr 341/VI/V/2019 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat

Uchwała nr 342/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 343/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „dietetyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 344/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 345/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów drugiego stopnia „filologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 346/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 347/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „informatyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 348/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 349/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów drugiego stopnia „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 350/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „kosmetologia” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 351/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „logistyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 352/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „mechanika i budowa maszyn” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 353/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „pedagogika” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 354/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 355/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 356/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów drugiego stopnia „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 357/VI/V/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów drugiego stopnia „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 358/VI/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 359/VI/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 360/VI/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2019

Załącznik

Uchwała nr 361/VI/VI/2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie oraz sposobu jej przeprowadzania na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 362/VI/VI/2019 w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Uchwała nr 363/VI/VI/2019 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 364/VI/VI/2019 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 365/VI/VI/2019 w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Uchwała nr 366/VI/VI/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów drugiego stopnia „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Załącznik
załączniki nr 1-3 do załącznika

Uchwała nr 367/VI/VI/2019 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 368/VI/VI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 369/VI/VI/2019 w sprawie obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

Uchwała nr 370/VI/IX/2019 | załącznik | załączniki do załącznika: 1-3 | w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „automatyka i robotyka” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwala Nr 371/VI/IX/2019 | załącznik | załączniki do załącznika: 1-3 | w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 372/VI/IX/2019 | załącznik | załączniki do załącznika: 1-3 | w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „resocjalizacja” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 373/VI/IX/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Uchwała nr 374/VI/IX/2019 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 375/VI/X/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za rok akademicki 2018/2019 z realizacji Strategii Rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012/2020

załącznik - sprawozdanie

załączniki do sprawozdania:

Realizacja działań strategicznych – dynamika zmian

arkusz 1.1.1.

arkusz 1.1.2.

arkusz 1.3.2.

arkusz 1.3.4.

Uchwała nr 376/VI/X/2019 zmieniająca uchwalę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012/2020

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Uchwała nr 377/VI/XI/2019 w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 378/VI/XI/2019 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Inspektor ochrony danych”

załącznik

Uchwała nr 379/VI/XI/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 380/VI/XI/2019 w sprawie uchylenia niektórych uchwał Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 381/VI/XII/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i wyboru jej przewodniczącego

Uchwała nr 382/VI/XII/2019 w sprawie ustalenia terminarza działań zmierzających do wyboru rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz druków wymaganych oświadczeń od kandydatów

Uchwała nr 383/VI/XII/2019 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku „finanse i rachunkowość”

Uchwała nr 384/VI/XII/2019 w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny kierunku „wychowanie fizyczne”


 2018


Uchwała nr 200/VI/I/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich na kierunku „psychologia” o profilu praktycznym

Uchwała nr 201/VI/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych na kierunku „psychologia” o profilu praktycznym

Uchwała nr 202/VI/I/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonych do prowadzenia na Wydziale Filologicznym programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym

Uchwała nr 203/VI/I/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym

Uchwała nr 204/VI/I/2018 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne na nowym kierunku „psychologia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra

Uchwała nr 205/VI/I/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019


Uchwała nr 206/VI/I/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 207/VI/II/2018 w sprawie utworzenia Związku Uczelni

Załącznik

Uchwała nr 208/VI/II/2018 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”

Uchwała nr 209/VI/II/2018 w sprawie likwidacji specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym” na prowadzonym kierunku „pedagogika”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 210/VI/II/2018 w sprawie utworzenia specjalności „doradztwo zawodowe i personalne” na prowadzonym kierunku „pedagogika”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 211/VI/II/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 212/VI/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 213/VI/II/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+


Uchwała nr 214/VI/III/2018 w sprawie utworzenia specjalności „psychodietetyka” na prowadzonym kierunku „dietetyka”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 215/VI/III/2018 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 216/VI/III/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr 217/VI/III/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku

Uchwała nr 218/VI/III/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Uchwała nr 219/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 220/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 221/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 222/VI/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+


Uchwała nr 223/VI/IV/2018 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych po otrzymaniu warunkowej oceny programowej kierunku studiów „filologia”

Uchwała nr 224/VI/IV/2018 w sprawie likwidacji specjalności „finanse i rachunkowość gospodarstw domowych” na prowadzonym kierunku „finanse i rachunkowość”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 
Uchwała nr 225/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „Finance and Accounting for Business” na prowadzonym kierunku „finanse i rachunkowość”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 226/VI/IV/2018 w sprawie likwidacji specjalności „przygotowanie i organizacja produkcji” na prowadzonym kierunku „mechanika i budowa maszyn”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 227/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „metalurgia” na prowadzonym kierunku „mechanika i budowa maszyn”, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 228/VI/IV/2018 w sprawie utworzenia specjalności „przygotowanie i organizacja produkcji” na prowadzonym kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 229/VI/IV/2018 w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Bosiackiego sali wykładowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 230/VI/IV/2018 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2018/2019

Uchwała nr 231/VI/IV/2018 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 232/VI/IV/2018 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 233/VI/IV/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 234/VI/IV/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2017

Uchwała nr 235/VI/IV/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 236/VI/V/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2017 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2017 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Bilans
Rachunek zysków i strat

Uchwała nr 237/VI/V/2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie za rok 2017

Załącznik

Uchwała nr 238/VI/V/2018 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 239/VI/V/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego

Uchwała nr 240/VI/VI/2018 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 241/VI/VI/2018 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 242/VI/VI/2018 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 243/VI/VI/2018 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 244/VI/VI/2018 w sprawie utworzenia specjalności „filologia angielska” oraz „filologia germańska” na prowadzonym kierunku „filologia”, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 245/VI/VI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 246/VI/VI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 247/VI/VI/2018 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 248/VI/VI/2018 w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie procedury potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik

Uchwała nr 249/VI/VI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019


Uchwała nr 250/VI/IX/2018 w sprawie powołania reprezentantów nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie do Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Uchwała nr 251/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego

Uchwała nr 252/VI/IX/2018 w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 253/VI/IX/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 254/VI/IX/2018 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 255/VI/IX/2018 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „energetyka” o profilu praktycznym

Uchwała nr 256/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 257/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 258/VI/IX/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2017/2018 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
załącznik - sprawozdanie
załącznik do sprawozdania

Uchwała nr 259/VI/IX/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 260/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 261/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 262/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 263/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 264/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 265/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 266/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną


Uchwała nr 267/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie praw autorskich od wykonywanych obowiązków nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 268/VI/X/2018 w sprawie uruchomienia kierunku studiów o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 269/VI/X/2018 w sprawie przyporządkowania studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym do dyscyplin i wskazania dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się

Uchwała nr 270/VI/X/2018 w sprawie przyporządkowania studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym do dyscyplin i wskazania dyscypliny wiodącej, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się

Uchwała nr 271/VI/X/2018 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 272/VI/X/2018 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „praca socjalna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 273/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 274/VI/X/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 275/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 276/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 277/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 278/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 279/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 280/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 281/VI/X/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 282/VI/XI/2018 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „mechanika i budowa maszyn” studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 283/VI/XI/2018 w sprawie określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na lata 2019-2020

Uchwała nr 284/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 285/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2018

Załącznik

Uchwała nr 286/VI/XI/2018 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 287/VI/XI/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 288/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 289/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 290/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 291/VI/XI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 292/VI/XII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2019/2020

Uchwała nr 293/VI/XII/2018 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023

Uchwała nr 294/VI/XII/2018 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2019

Uchwała nr 295/VI/XII/2018 w sprawie utworzenia Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zmiany nazwy i zasad funkcjonowania Funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 296/VI/XII/2018 w sprawie likwidacji Własnego Funduszu Stypendialnego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 297/VI/XII/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 298/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 299/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną

Uchwała nr 300/VI/XII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwala nr 371/VI/IX/2019 | załącznik | załączniki do załącznika: 1-3 | w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


 

 


2017

 

Uchwała nr 127/VI/I/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik nr 1  Zalecenia, terminy oraz wymagana dokumentacja stanowiąca podstawę do podjęcia przez radę wydziału uchwały w sprawie programu kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Załącznik nr 2  Warunki, jakie powinien spełniać program kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Załącznik nr 3 Kryteria ewaluacji programu kształcenia dla określonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów

Uchwała nr 128/VI/I/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 129/VI/I/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 130/VI/I/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019


Uchwała nr 131//VI/I/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 132/VI/I/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 133/VI/I/2017 w sprawie w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4”

Uchwała nr 134/VI/II/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 135/VI/II/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała nr 136/VI/III/2017 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie
polegających na włączeniu Wydziału Technicznego do Wydziału Społeczno-Ekonomicznego oraz zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Załącznik nr 1 

Uchwała nr 137/VI/III/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 8/2017 Parlamentu Studentów PWSZ w Koninie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów PWSZ w Koninie

Uchwała nr 138/VI/III/2017 w sprawie prowadzenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zajęć
dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Uchwała nr 139/VI/III/2017 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Załącznik nr 1

Uchwała nr 140/VI/III/2017 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 141/VI/III/2017 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 142/VI/III/2017 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 143/VI/III/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 144/VI/III/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 145/VI/III/2017 w sprawie ustalenia formy i trybu przyznania wyróżnienia z okazji jubileuszu 20-lecia
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 146/VI/III/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 147/VI/IV/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 148/VI/IV/2017 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 149/VI/IV/2017 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia
studentów w roku akademickim 2017/2018

Uchwała nr 150 /VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2016

Załącznik nr 1  - Sprawozdanie Kanclerza z działalności za 2016 rok

Uchwała nr 151/VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 152/VI/IV/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną
w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 153/VI/V/2017 w sprawie przyznania wyróżnienia z okazji 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 154/VI/V/2017 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 155 /VI/V/2017 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku mechanika i budowa
maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 156 /VI/V/2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych

Załacznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 157/VI/V/2017 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 158/VI/VI/2017 w sprawie likwidacji specjalności „konstrukcja i technologia maszyn” na prowadzonym kierunku mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 159 /VI/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2016 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Załączniki do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2016 oraz przeznaczenia wyniku finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu własnym
Rachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała nr 160/VI/VI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2016

Uchwała nr 161/VI/VI/2017 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie na rok 2017

Załącznik

Uchwała nr 162/VI/VI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 163/VI/VI/2017 w sprawie zaopiniowania odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 164/VI/VI/2017  w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko p.o. redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 165/VI/VI/2017 o uchyleniu uchwały Nr 142/VI/III/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Koninie

Uchwała nr 166/VI/VI/2017 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 167/VI/IX/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym

Uchwała nr 168/VI/IX/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 169/VI/IX/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym

Uchwała nr 170/VI/IX/2017 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kierunku studiów pierwszego stopnia „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym

Uchwała nr 171/VI/IX/2017 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „budownictwo” o profilu praktycznym

Uchwała nr 172/VI/IX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 173/VI/IX/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 174/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2016/2017 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
załącznik - sprawozdanie
załącznik do sprawozdania

Uchwała nr 175/VI/IX/2017 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 176/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 177/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 178/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 179/VI/X/2017 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach wvPaństwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2017/2018

Załącznik

Uchwała nr 180/VI/X/2017 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 181/VI/X/2017 w sprawie odwołania Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 182/VI/X/2017 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 183/VI/X/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 184/VI/X/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 185/VI/X/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 186/VI/X/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 187/VI/X/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 188/VI/XI/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 189/VI/XI/2017 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „logistyka”

Uchwała nr 190/VI/XI/2017 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 191/VI/XI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uchwała nr 192/VI/XI/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 193/VI/XI/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2015-2019 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 194/VI/XI/2017 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 195/VI/XI/2017 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 196/VI/XII/2017 w sprawie wyboru przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz o zmianie uchwały w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 197/VI/XII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 198/VI/XII/2017 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2018

Uchwała nr 199/VI/XII/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2017

Załącznik

 

 

2016

 

Uchwała nr 48/VI/I/2016 w sprawie regulaminu nagród rektora dla nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 49/VI/I/2016 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 50/VI/I/2016 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”

Uchwała nr 51/VI/I/2016 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych PWSZ w Koninie

Uchwała nr 52/VI/I/2016 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Centrum Porad Żywieniowych i Dietetycznych
PWSZ w Koninie

Uchwała nr  53/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 54/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad
opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała nr  55/VI/I/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 56/VI/II/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym

Uchwała nr 57/VI/II/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kierunku studiów pierwszego stopnia „informatyka” o profilu praktycznym.

Uchwała nr 58/VI/II/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

Uchwała nr  59/VI/II/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo-Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul. Popiełuszki 4”

Uchwała nr 60/VI/III/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 61/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku filologia, studia
pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 62/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 63/VI/III/2016 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „finanse i rachunkowość”

Uchwała nr 64/VI/III/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku praca socjalna,
studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 65/VI/III/2016 w sprawie likwidacji specjalności „asystent rodziny” oraz „zarządzanie i coaching w pomocy społecznej” na prowadzonym kierunku praca socjalna, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 66/VI/III/2016 w sprawie likwidacji specjalności „edukacja elementarna z informatyką szkolną”
na prowadzonym kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 67/VI/III/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ w Koninie

Uchwała nr 68/VI/IV/2016 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017

Uchwała nr 69/VI/IV/2016 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 70/VI/IV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 71/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia opinii o wydłużeniu cyklu kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” w formie niestacjonarnej

Uchwała nr 72/VI/IV/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 73/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 74/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 75/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 76/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 77/VI/IV/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Kanclerza z działalności za rok 2015

Uchwała nr 78/VI/IV/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2015 oraz przeznaczeniu wyniku finansowego

załącznik - Sprawozdanie finansowe PWSZ w Koninie za 2015 r. :

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Zestawienie zmian w funduszu własnym.
Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 79/VI/IV/2016 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”

Uchwała nr 80/VI/V/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 81/VI/V/2016 w sprawie wyrażenia opinii na temat wprowadzenia „Polityki zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie”

Uchwała nr 82/VI/V/2016 w sprawie utworzenia specjalności na prowadzonym kierunku mechanika i budowa maszyn, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 83/VI/VI/2016 w sprawie zaopiniowania propozycji wprowadzenia zmiany w Regulaminie
Akademickiego Centrum Językowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 84/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko p.o. dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 85/VI/VI/2016 w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 86/VI/VI/2016 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 87/VI/VI/2016 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała nr 88/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowegoPaństwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015

Uchwała nr 89 /VI/VI/2016 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2016

Uchwała nr 90/VI/VI/2016 sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 91/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum PracySocjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 92/VI/VI/2016 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Centrum Pracy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 93/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 94/VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 95 /VI/VI/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 96/VI/IX/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym

Uchwała nr 97/VI/IX/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej SzkołyZawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra inżyniera

Uchwała nr 98/VI/IX/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra inżyniera

Uchwała nr 99/VI/IX/2016 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „zarządzanie”
o profilu praktycznym

Uchwała nr 100/VI/IX/2016 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia „inżynieria środowiska” o profilu praktycznym

Uchwała nr 101/VI/IX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 102/VI/IX/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020

Uchwała nr 103/VI/IX/2016 załącznik : 1 i 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok akademicki 2015/2016 z realizacji strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020

Uchwała nr 104/VI/IX/2016 załaczniki: 1 i zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 105/VI/IX/2016 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Centrum Porad
Żywieniowych i Dietetycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 106/VI/X/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 107/VI/X/2016 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2016/2017

Załącznik do uchwały 107/VI/X/2016

Uchwała nr 108/VI/X/2016 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 109/VI/X/2016 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 110/VI/X/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 111/VI/X/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 112/VI/X/2016 zmieniająca skład Senackiej Komisji ds. Statutowych oraz uchwałę w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 113/VI/X/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 114/VI/XI/2016 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku studiów „filologia”

Uchwała nr 115/VI/XI/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 116/VI/XI/2016 w sprawie ustanowienia roku akademickiego 2017-2018 Rokiem Jubileuszowym 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 117/VI/XI/2016 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 118/VI/XI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

Uchwała nr 119/VI/XI/2016 w sprawie określenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne związane z przeprowadzeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie procedury potwierdzenia efektów uczenia się

Załącznik do uchwały nr 119/VI/XI/2016

Uchwała nr 120/VI/XI/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018

Uchwała nr 121/VI/XI/2016 w sprawie likwidacji specjalności „wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną”na prowadzonym kierunku wychowanie fizyczne, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 122/VI/XII/2016 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2017

Uchwała nr 123/VI/XII/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia (uczenia się) dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym

Uchwała nr 124/VI/XII/2016 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym, których absolwent uzyskiwać będzie kwalifikacje (dyplom) magistra

Uchwała nr 125/VI/XII/2016 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na nowym kierunku „zdrowie publiczne” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2017/2018, kończącym się uzyskaniem przez absolwenta kwalifikacji (dyplomu) magistra

Uchwała nr 126/VI/XII/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2017/2018
 
2015

 

Uchwała nr 1//VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 
Uchwała nr 2/VI/IX/2015  w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 3/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko redaktora naczelnego Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr4/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Akademickiego Centrum Językowego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 5/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Rady Wydawniczej
 
Uchwała nr 6/VI/IX/2015 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 7/VI/IX/2015 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwła nr 8/VI/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Rektora PWSZ w Koninie dodatkowego zatrudnienia
 
Uchwała nr 9/VI/IX/2015 w sprawie nadania imienia Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 10 /V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus

Uchwała nr 11/V/IX/2015 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickichw Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015 oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji

Uchwała nr 12/V/IX/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Finansów na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 13/V/IX/2015 w sprawie wynagrodzenia motywacyjnego dla nauczycieli akademickich PWSZ
w Koninie

Uchwała nr 14/V/IX/2015 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny programowej dla kierunku studiów pierwszego stopnia„budownictwo”

Uchwała nr 15/V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 16/V/IX/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 17/V/IX/2015 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na wydziałach
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 18/V/IX/2015 w sprawie opracowania portfolio studenta

Uchwała nr 19/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne

Uchwała nr 20/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Uchwała nr 21/V/IX/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała nr 22/V/IX/2015 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2015-2019

Uchwała nr 23/V/IX/2015 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 24/V/IX/2015 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Uchwała nr 25/V/IX/2015  w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 26/VI/XI/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 27/VI/XI/2015 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 28/VI/XI/2015 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 29/VI/XI/2015 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Akademickiego Centrum Językowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 30/VI/XI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

Uchwała nr 31/VI/XI/2015 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2015/2016

Uchwała nr 32/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Kształcenia na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 33/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień
na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 34/VI/XI/2015 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Statutowych
na kadencję 2015-2019

Uchwała nr 35/VI/XI/2015  załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015

Uchwała 36/VI/XII/2015 w sprawie finansowania zadań Uczelni w roku 2016

Uchwała 37/VI/XII/2015 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz zmian w uchwale w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała 38/VI/XII/2015 załączniki: 1, 2, 3, 4, 5 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała 39/VI/XII/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na WydzialeKultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym

Uchwała 40/VI/XII/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PaństwowejWyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym

Uchwała 41/VI/XII/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym

Uchwała 42/VI/XII/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym

Uchwała 43/VI/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017

Uchwała 44/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała 45/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów PWSZ w Koninie na kadencję 2015-2019

Uchwała 46/VI/XII/2015 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2015-2019

Uchwała 47/VI/XII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus+

  Uchwały Senatu 2011-2015

 2015  

Uchwała 285/V/III/2015 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Akademickiego Centrum Językowego
 
Uchwała 286/V/III/2015 w sprawie nadania imienia prof. Andrzeja Niekrasza sali wykładowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 287/V/III/2015 w sprawie nadania imienia prof. Antoniego Sobczaka sali wykładowej
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 288/V/III/2015 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie
polegających na przekształceniu i zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Humanistycznego, utworzeniu nowego wydziału oraz zmianie nazwy Wydziału Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 
Uchwała 289/V/III/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
 
Uchwała 290/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 291/V/III/2015 w sprawie utworzenia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
 
Uchwała 292/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 293/V/III/2015 załącznik  w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 294/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „wychowanie fizyczne”
 
Uchwała 295/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”
 
Uchwała 296/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „logistyka”
 
Uchwała 297/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „praca socjalna”
 
Uchwała 298/V/III/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów „filologia”
 
Uchwała 299/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „praca socjalna”
 
Uchwała 300/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”
 
Uchwała 301/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „filologia”
 
Uchwała 302/V/III/2015 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „mechanika i budowa maszyn”
 
Uchwała 303/V/III/2015 załaczniki: 1, 2, 3 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
 
Uchwała 304/V/III/2015 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 305/V/III/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych
 
Uchwała 306/V/III/2015 w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie
w okresie kadencji 2011-2015
 
Uchwała 307/V/IV/2015 w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 308/V/IV/2015 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
 
Uchwała 309/V/IV/2015 w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej PWSZ w Koninie
 
Uchwała 310/V/IV/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015
 
Uchwała 311/V/IV/2015 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016
 
Uchwała 312/V/IV/2015 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016
 
Uchwała 313/V/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok
2014 oraz podziału wyniku finansowego
Uchwała 314/V/IV/2015 zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej
 
Uchwała 315//V/IV/2015 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego
 
Uchwała 316/V/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 317/V/IV/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 318/V/V/2015 w sprawie warunków, terminu i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2016/2017
 
Uchwała 319/V/V/2015 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016-2020
 
Uchwała 320/V/V/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych
 
Uchwała 321/V/V/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 322/V/V/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 323/V/V/2015  w sprawie nadania Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 324/V/VI/2015 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 325/V/VI/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała 326/V/VI/2015 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała 327/V/VI/2015 w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się
 
Uchwała 328/V/VI/2015 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2014
 
Uchwała 329/V/VI/2015 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2015
 
Uchwała 330/V/VI/2015 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie
 
Uchwała 331/V/VI/2015 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą
i statutem Uczelni
 
Uchwała 332/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów „inżynieria środowiska”
 
Uchwała 333/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów
„budownictwo”
 
Uchwała 334/V/VI/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”
 
Uchwała 335/V/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego
 
Uchwała 336/VI/VI/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 

   Uchwały Senatu 2011-2015

   2014

 

Uchwała nr 213/V/I/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności udziałów w nieruchomości zabudowanej, położonej w Turku, przy ul. Wincentego Milewskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym 360/3
 
Uchwała nr 214/V/I/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr 215/V/I/2014 w sprawie zmiany w składzie Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 216/V/I/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2013/2014
 
Uchwała nr 217/V/II/2014 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „budownictwo”
 
Uchwała nr 218/V/II/2014 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kanclerza
 
Uchwała nr 219/V/II/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr220/V/II/2014 w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Modernizacja budynku PWSZ w Koninie przy ul. Przyjaźni 1”
 
Uchwała nr 221/V/II/2014  w sprawie realizacji przez PWSZ w Koninie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Wykładowo Dydaktycznego PWSZ w Koninie przy ul Popiełuszki 4”
 
Uchwała nr 222/V/III/2014 w sparwie likwidacji specjalności studiów na kierunku "filologia"
 
Uchwała nr 223/V/III/2014 w sparwie likwidacji specjalności studiów na kierunku "pedagogika"
 
Uchwała nr 224/V/III/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku "bezpieczeństwo wewnętrzne"
 
Uchwała nr 225/V/III/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów "zarządzanie"
 
Uchwała nr 226/V/III/2014 zmieniająca skład Rady Bibliotecznej oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011 - 2015
 
Uchwała nr 227/V/III/2014 w sprawie ustanowienia Złotego Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 228/V/III/2014 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania odznaczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik do uchwały nr 228/V/III/2014 Regulamin  przyznawania odznaczeń

Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie Złotego Medalu PWSZ w Koninie
Załącznik nr 2  Wniosek o przyznanie medalu PWSZ w Koninie
Załącznik nr 3  Wniosek o przyznanie medalu okolicznościowego PWSZ w Koninie

Uchwała nr 229/V/III/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru i określenia zasad przyznawania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 230/V/IV/2014 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2014/2015
 
Uchwała nr 231/V/IV/2014 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2014/2015
 
Uchwała nr 232/V/IV/2014 w sprawie utworzenia nowych specjalności studiów na kierunku studiów pierwszego stopnia „filologia” oraz zmianie nazw specjalności na tym kierunku
 
Uchwała nr 233/V/IV/2014 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
Uchwała nr 234/V/IV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną w ramach Programu Erasmus
Uchwała nr 235/V/IV/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2013 oraz podziału wyniku finansowego
 
Uchwała nr 236/V/V/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”
 
Uchwała nr 237/V/V/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 238/V/V/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studió w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 239/V/V/2014 w sprawie obowiązków nauczycieli akademickich, w tym rocznego pensum dydaktycznego
 
Uchwała nr 240/V/VI/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 241/V/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego PWSZ w Koninie na rok 2014
 
Uchwała nr 242/V/VI/2014 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń pracowników PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 243/V/VI/2014  w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zwiększenie wynagrodzenia Rektora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 244/V/VI/2014 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 245/V/VI/2014 w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych

Załącznik nr 1 Wzór Dyplomu Ukończenia Studiów Pierwszego Stopnia
Załącznik nr 2 Wzór Dyplomu Ukończenia Studiów Drugiego Stopnia

Uchwała nr 246/V/VI/2014 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 247/V/VI/2014 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 248/V/VI/2014 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie
 
Uchwała nr 249/V/IX/2014 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. regulaminu studiów
 
Uchwała nr 250/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji do Spraw Statutu PWSZ w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 251/V/IX/2014 w sprawie nadania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 252/V/IX/2014 w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne
 
Uchwała nr 253/V/IX/2014   załączniki: 2 w sprawie określenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
lub usługi edukacyjne
 
Uchwała nr 254/V/IX/2014 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o mianowanie Rektora na stanowisko profesora zwyczajnego
 
Uchwała nr 255/V/IX/2014 w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie przez Rektora PWSZ w Koninie
dodatkowego zatrudnienia
 
Uchwała nr 256/V/IX/2014 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „turystyka i rekreacja”
 
Uchwała nr 257/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 258/V/IX/2014    załącznik    w sprawie wzoru świadectwa ukończenia szkolenia
 
Uchwała nr 259/V/IX/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 260/V/X/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 260-A/V/X/2014 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 
Uchwała nr 261/V/X/2014 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
 
Uchwała nr 262/V/X/2014 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 263/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelniami
zagranicznymi w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała nr 264/V/X/2014 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 265/V/X/2014 w sprawie uruchomienia kierunków studiów o profilu praktycznym na Wydziale
Społeczno-Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2014/2015
 
Uchwała nr 266/V/X/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 
Uchwała nr 267/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Uczelnię
 
Uchwała nr 268/V/X/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 
Uchwała nr 269/V/XI/2014 w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
Uchwała nr 270/V/X/2014 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Kolegium Elektorów Uczelni
 
Uchwała nr 271/V/X/2014 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów
 
Uchwała nr 272/V/X/2014 w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Uchwała nr 273/V/X/2014 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
na rok akademicki 2014/2015
 
Uchwała nr 274/V/X/2014 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 275/V/X/2014 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
 
Uchwała nr 276/V/X/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała nr 277/V/X/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelniami
zagranicznymi w ramach Programu Erasmus
 
Uchwała 278/V/XII/2014 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej
 
Uchwała 279/V/XII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2014
 
Uchwała 280/V/XII/2014 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji do Spraw Odznaczeń i Wyróżnień na kadencję 2011-2015
 
Uchwała 281/V/XII/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku studiów „wychowanie fizyczne”
 
Uchwała 282/V/XII/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie
 
Uchwała 283/V/XII/2014 w sprawie uchylenia uchwały Nr 276/V/XI/2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2015/2016
 
Uchwała 284/V/XII/2014  w sprawie uchylenia uchwał: nr 121/II/XI/2014, nr 122/II/XI/2014, nr 123/II/XI/2014 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniających uchwały w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach: wychowanie fizyczne, fizjoterapia i dietetyka        Uchwały Senatu 2011-2015

2013 

Uchwała Nr 130-131/V/I/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 132/V/I/2013 | załącznik | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 133/V/I/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 |zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Nr 134/V/I/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 | w sprawie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego

Uchwała Nr 135/V/I/2013 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2012/2013

Uchwała Nr 136/V/II/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

Uchwała Nr 137/V/II/2013 | załącznik | w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2013

Uchwała Nr 138/V/II/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” o profilu praktycznym

Uchwała Nr 139/V/II/2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 140/V/II/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 141/V/II/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 142/V/II/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała Nr 143/V/II/2013 w sprawie uruchomienia nowej specjalności studiów na kierunku „turystyka i rekreacja”

Uchwała Nr 144/V/II/2013 | załącznik | w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 145/V/III/2013 w sprawie opinii o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji PWSZ w Koninie polegających na likwidacji Zamiejscowego Wydziału Budownictwa i Instalacji Komunalnych w Turku, utworzeniu nowego wydziału oraz przekształceniu i zmianie nazwy Wydziału Społeczno-Technicznego

Uchwała Nr 146/V/III/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” o profilu praktycznym

Uchwała Nr 147/V/III/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Nr 148/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 149/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 150/V/III/2013 w sprawie zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 151/V/III/2013 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej

Uchwała Nr 152/V/IV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 153/V/IV/2013 w sprawie utworzenia kierunku studiów „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 154/V/IV/2013 zmieniająca uchwalę w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 155/V/IV/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 156/V/IV/2013 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Uchwała Nr 157/V/IV/2013 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 158/V/IV/2013 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2013/2014

Uchwała Nr 160/V/V/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej,dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015

Uchwała Nr 161/V/V/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015

Uchwała Nr 162/V/V/2013 w sprawie zarządzenia wyborów elektorów do Wydziałowego Kolegium Elektorów

Uchwała Nr 163/V/V/2013 załaczniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 164/V/V/2013 w sprawie utworzenia nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”

Uchwała Nr 165/V/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PWSZ w Koninie za rok 2012 oraz podziału wyniku finansowego

Uchwała Nr 166/V/VI/2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2013

Uchwała Nr 167/V/VI/2013 w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych Rektorowi PWSZ w Koninie

Uchwała Nr 168/V/VI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora

Uchwała Nr 169/V/VI/2013 zmieniająca skład Rady Bibliotecznej oraz uchwałę w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 170/V/VI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 171/V/VI/2013 w sprawie wyróżnienia Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 172/V/VI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza

Uchwała Nr 173//V/IX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 174/V/IX/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała NR 175/V/IX/2013 w sprawie Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Załącznik do uchwały nr 175 Strategia PWSZ w Koninie

Uchwała NR 176/V/IX/2013 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „wychowanie fizyczne”

Uchwała NR 177/V/IX/2013 w sprawie powołania stałej Komisji do Spraw Statutu PWSZ w Koninie na kadencję 2011-2015

UWAGA! Po uchwale nr 177 kolejnej uchwale nadany został nr 188.
 

Uchwała Nr 188//V/X/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 189//V/X/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym

Uchwała Nr 190//V/X/2013 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 191//V/X/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych      i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „logistyka” o profilu praktycznym

Uchwała Nr 192//V/X/2013 w sprawie utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia” o profilu praktycznym

Uchwała Nr 193//V/X/2013 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „pielęgniarstwo” i wygaśnięcia uprawnienia do prowadzenia tego kierunku

Uchwała Nr 194//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”

Uchwała Nr 195//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 196//V/X/2013 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „politologia”

Uchwała Nr 197//V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2014/2015

Uchwała Nr 198//V/X/2013 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni na rok akademicki 2013/2014

Uchwała Nr 199//V/XI/2013 w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na pierwszym roku studiów w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Nr 200//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o kontynuacji współpracy z uczelniami zagranicznymi na lata 2014-2020 w ramach Erasmus+ Programme

Uchwała Nr 201//V/XI/2013 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała Nr 202//V/XI/2013 w sprawie ustalania struktury wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli akademickich oraz realizacji prawa autorskiego dotyczącego utworów pracowniczych

Uchwała Nr 203//V/XI/2013 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 204//V/XI/2013 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 205//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 206//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 207//V/XI/2013 w sprawie zadań Uczelni w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2013/2014

Uchwała Nr 208//V/XI/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2013

Uchwała Nr 209//V/XI/2013 w sprawie finansowania zadań Uczelni w 2014 roku

Uchwała Nr 210//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach Erasmus+ Programme

Uchwała Nr 211//V/XI/2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 212//V/XII/2013 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia


 

2012

Uchwały Senatu 2011-2015

Uchwała Nr 33/V/I/2012 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „mechanika i budowa maszyn”

Uchwała Nr 34/V/I/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „praca socjalna”

Uchwała Nr 35/V/I/2012 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „filologia”

Uchwała Nr 36/V/I/2012 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 37/V/I/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 38/V/I/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”

Uchwała Nr 39/V/I/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Odznaczeń i Wyróżnień na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 40/V/II/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 | w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów studiów i programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Uchwała Nr 41/V/II/2012 w sprawie zaopiniowania zmiany w Regulaminie Wydawnictwa

Uchwała Nr 42/V/II/2012 w sprawie zaakceptowania zawartych przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie umów o współpracy z podmiotami zagranicznymi w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 43/V/II/2012 w sprawie ustanowienia Roku Obchodów 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 44/V/II/2012 | załącznik | w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 45/V/III/2012 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2012

Uchwała Nr 46/V/III/2012 w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 47/V/III/2012 w sprawie monitorowania karier zawodowych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 48/V/III/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 49/V/III/2012 w sprawie warunków prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 50,51/V/IV/2012 w sprawie przyznania tytułu Honorowego Profesora PWSZ w Koninie

Uchwała Nr 52/V/IV/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji do Spraw Kształcenia na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 53/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Universidad de A Coruna w Hiszpanii

Uchwała Nr 54/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 55/V/IV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 56/V/IV/2012 w sprawie przyjęcia misji PWSZ w Koninie i ustalenia celów strategicznych

Uchwała Nr 57/V/IV/2012 w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 58/V/IV/2012 w sprawie opinii o zamiarze likwidacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - jednostki ogólnouczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 59/V/IV/2012 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 60/V/IV/2012 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013

Uchwała Nr 61/V/IV/2012 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 62/V/IV/2012 w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 64/V/V/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 65/V/V/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała Nr 66/V/V/2012 w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 67/V/V/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „politologia”

Uchwała Nr 68/V/VI/2012 | załącznik | w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2012

Uchwała Nr 69/V/VI/2012 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 70/V/VI/2012 w sprawie nadania imienia Auli Centrum Wykładowo-Dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 71/V/VI/2012 w sprawie wyróżnienia Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 72/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013

Uchwała Nr 73/V/VI/2012 | załącznik | w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 74/V/VI/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”

Uchwała Nr 75/V/VI/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”

Uchwała Nr 76/V/VI/2012 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”

Uchwała Nr 77/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 78/V/VI/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 79/V/VI/2012 | załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 80/V/VI/2012 w sprawie wyrażenia przez Senat opinii dotyczącej zawarcia ugody sądowej

Uchwała Nr 81/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Uchwała Nr 82/V/IX/2012 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 83/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 84/V/IX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 85/V/IX/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2012/2013

Uchwała Nr 86/V/VI/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 87/V/X/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „wychowanie fizyczne”

Uchwała Nr 88/V/X/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „filologia”

Uchwała Nr 89/V/X/2012 w sprawie określenia składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała Nr 90/V/X/2012 w sprawie harmonogramu realizacji działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni w roku akademickim 2012/2013

Uchwała Nr 91/V/X/2012  w sprawie polityki jakości PWSZ w Koninie

Uchwała Nr 92/V/XI/2012 w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Uchwała Nr 93/V/XI/2012 w sprawie przejęcia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni

Uchwały Nr 94-102/V/XI/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 103/V/XI/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała Nr 104/V/XII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2012

Uchwała Nr 105/V/XII/2012 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 106/V/XII/2012 w sprawie opinii o wniosku dotyczącym utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej PWSZ w Koninie w formie wydziału

Uchwała Nr 107-119/V/XII/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym w ramach Programu Erasmus "Uczenie się przez całe życie"

Uchwała Nr 120/V/XII/2012 w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 121/V/XII/2012 w sprawie zmian w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 122/V/XII/2012 w sprawie zmiany w składzie Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 123/V/XII/2012 w sprawie likwidacji specjalności studiów na kierunku „politologia”

Uchwała Nr 124/V/XII/2012 w sprawie zmiany nazwy specjalności studiów na kierunku „politologia”

Uchwała Nr 125/V/XII/2012 w sprawie zmiany nazw specjalności studiów na kierunku „pedagogika”

Uchwała Nr 126/V/XII/2012 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”

Uchwała Nr 127/V/XII/2012 w sprawie zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”

Uchwała Nr 128/V/XII/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów w państwowej wyższej szkole zawodowej w koninie w roku akademickim 2013/2014

Uchwała Nr 129/V/XII/2012 w sprawie zasad działania Uczelni
 

 


2011

Uchwały Senatu 2011-2015

 

Uchwała Nr 1/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kanclerza

Uchwała Nr 2/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki

Uchwała Nr 3/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko redaktora naczelnego

Uchwała Nr 4/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uchwała Nr 5/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uchwała Nr 6/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 7/V/IX/2011 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora

Uchwała Nr 8/V/IX/2011 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie”

Uchwała Nr 9/V/IX/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. statutu

Uchwała Nr 10/V/X/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 11/V/X/2011 w sprawie wniosków o przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe

Uchwała Nr 12/V/X/2011 w sprawie zgłoszenia kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała Nr 13/V/X/2011 w sprawie opinii o członkach Rady Wydawniczej powoływanych przez Rektora

Uchwała Nr 14/V/X/2011 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. regulaminu studiów

Uchwała Nr 15/V/X/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 16/V/X/2011 | załącznik | o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 17/V/XI/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 18/V/XI/2011 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 19/V/XI/2011 w sprawie ustalenia liczby studentów na kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 20/V/XI/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała Nr 21/V/XI/2011 w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 22/V/XI/2011 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Bibliotecznej

Uchwała Nr 23/V/XI/2011 w sprawie powołania Komisji do Spraw Finansów na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 24/V/XI/2011 o zmianie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej ds. regulaminu studiów

Uchwała Nr 25/V/XI/2011 w sprawie zgodności regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i statutem Uczelni.

Uchwała Nr 26/V/XII/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 27/V/XII/2011 w sprawie opinii o członkach Rady Wydawniczej

Uchwała Nr 28/V/XII/2011 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 29/V/XII/2011 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015

Uchwała Nr 30/V/XII/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

Uchwała Nr 31/V/XII/2011 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „pedagogika”

Uchwała Nr 32/V/XII/2011 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Wydawnictwa


2011

Uchwała Nr 170/IV/I/2011 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „filologia”

Uchwała Nr 171/IV/II/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 172/IV/II/2011 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2011-2015.

Uchwała Nr 173/IV/II/2011 w sprawie ustalenia listy rezerwowych członków do Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 174/IV/II/2011 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia kierunku studiów

Uchwała Nr 175/IV/III/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2010 i podziału wyniku finansowego

Uchwała Nr 176-180/IV/III/2011 w sprawie nowych specjalności studiów

Uchwała Nr 181/IV/III/2011 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Uchwała Nr 182/IV/III/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 183/IV/V/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

Uchwała Nr 184/IV/V/2011 w sprawie wyrażenia opinii o  sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2010

Uchwała Nr 185/IV/V/2011 w sprawie zatwierdzenia  planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2011

Uchwała Nr 186/IV/V/2011 w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów w zakresie organizacji procesu kształcenia studentów w roku akademickim 2011/2012

Uchwała Nr 187/IV/V/2011 w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2011/2012

Uchwała Nr 188/IV/V/2011 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 189/IV/V/2011 w sprawie nowej specjalności studiów na kierunku „wychowanie fizyczne”

Uchwała Nr 190/IV/V/2011 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała Nr 191/IV/VI/2011 w sprawie oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011

Uchwała Nr 192/IV/VI/2011 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała Nr 193/IV/VI/2011 w sprawie celów operacyjnych  na rok akademicki 2011/2012 wynikających z misji PWSZ w Koninie

Uchwała Nr 194/IV/VI/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg

Uchwała Nr 195/IV/VI/2011 w sprawie interpretacji przepisu § 56 pkt 1 statutu PWSZ w Koninie


2010

Uchwała nr 127/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 128/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 129/2010 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011

Uchwała nr 130/2010 | załącznik w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchała nr 131/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 132/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2009 i podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 133/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „zarządzanie”

Uchwała nr 134/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Uchwała nr 135/2010 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2009

Uchwała nr 136/2010 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2010

Uchwała nr 137/2010 w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademickim 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 138/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011

Uchwała nr 139/2010 w sprawie zaopiniowania raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku „zarządzanie”

Uchwała nr 140/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „politologia”

Uchwała nr 141/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „pedagogika”

Uchwała nr 142/2010 w sprawie celów operacyjnych na rok akademicki 2010/2011 wynikających z misji PWSZ w Koninie

Uchwała nr 143/2010 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 144/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 145/2010 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzeniu kierunku studiów

Uchwała nr 146/2010 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Uchwała nr 147/2010 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 148/2010 w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PWSZ w Koninie w okresie kadencji 2007-2011

Uchwała nr 149/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 150/2010 w sprawie wniosków o  przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce  i za wybitne osiągnięcia sportowe

Uchwała nr 151/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 152/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

\Uchwała nr 153/2010 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń

Uchwała nr 154/2010 w sprawie zarządzenia wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 155/2010 w sprawie szczegółowego przebiegu przeprowadzania wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała nr 156/2010 zmieniająca skład doraźnej komisji senackiej

Uchwała nr 157/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

Uchwała nr 158/2010 w sprawie utworzenia instytutu na Wydziale Społeczno-Technicznym

Uchwała nr 159/2010 w sprawie utworzenia kierunku studiów „architektura wnętrz” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 160/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach prowadzonych w roku akademicki 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 161/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku „turystyka i rekreacja”

Uchwała nr 162/2010 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

Uchwała nr 163/2010 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku studiów „inżynieria środowiska”

Uchwała nr 164/2010 w sprawie wyboru Uczelnianej Komisji Wyborczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 165/2010 i 166/2010 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 oraz zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 167/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

Uchwała nr 168/2010 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2011

Uchwała nr 169/2010 | decyzja | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie


2009

Uchwała nr 84/2009 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2008/2009

Uchwała nr 85/2009 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010

Uchwała nr 86/2009 w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu Samorządu Studenckiego z ustawą

Uchwała nr 87/2009 w sprawie wprowadzenia zmian w programie studiów na kierunku „inżynieria środowiska”

Uchwała nr 88/2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2008 i podziału wyniku finansowego

Uchwała nr 89/2009 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2008

Uchwała nr 90/2009 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu Uczelni do stowarzyszenia

Uchwała nr 91/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 92/2009 w sprawie utworzenia kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 93/2009 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na kierunek „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 94/2009 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2009

Uchwała nr 95/2009 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 96/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 97/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2009/2010

Uchwała nr 98/2009 zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 99/2009 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 100/2009 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 101/2009 w sprawie celów operacyjnych  na rok akademicki 2009/2010 wynikających z misji PWSZ w Koninie

Uchwała nr 102/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 103/2009 w sprawie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o utworzenie nowej podstawowej jednostki organizacyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej   w Koninie oraz nadanie uprawnień do prowadzenia kierunku fizjoterapia nowo utworzonej jednostce

Uchwała nr 104/2009 w sprawie zmiany nazwy zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej  - Zamiejscowego Wydziału Inżynierii Środowiska w Turku

Uchwała nr 106/2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 107/2009 o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 108/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 109/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 110/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej

Uchwała nr 111/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Uchwała nr 112/2009 w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zwiększenie wynagrodzenia Rektora

Uchwała nr 113/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Instytutu Kultury Fizycznej

Uchwała nr 114/2009 w sprawie utworzenia katedr na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Uchwała nr 115/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 116/2009 w sprawie wniosków o przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe

uUchwała nr 117/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 118/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie Instytutu Medycznego

Uchwała nr 119/2009 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 120/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Uchwała nr 121/2009 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2010/2011 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 122/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg

Uchwała nr 123/2009 i 24/2009 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 oraz zmieniająca skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 125/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Uchwała nr 126/2009 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2010

 


2008

Uchwała nr 36/2008 w sprawie zaopiniowania raportu samooceny kierunku studiów „politologia”

Uchwała nr 37/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „budownictwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 38/2008 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej programu promocji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok akademicki 2007/2008

uchwała nr 39/2008 zmieniająca uchwałę nr 148/III/VI/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania studentów z tych opłat

Uchwała nr 40/2008 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009

Uchwała nr 41/2008 i 42/2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2007 i podziału wyniku finansowego oraz w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok 2007

Uchwała nr 43/2008 i 44/2008 w sprawie zaopiniowania Raportu na temat działań naprawczych podjętych w Uczelni po otrzymaniu warunkowej oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” oraz w sprawie zaopiniowania Raportu samooceny dla kierunku studiów „wychowanie fizyczne”

Uchwała nr 45/2008 w sprawie zasad działania Uczelni w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2008/2009

Uchwała nr 46/2008 w sprawie zasad przyjęć na studia na kierunek studiów „budownictwo” w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 47/2008 sprawie zasad systemu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 48/2008 w sprawie nowych specjalności studiów w obrębie kierunków studiów

Uchwała nr 49/2008 w sprawie wyrażenia stanowiska Senatu PWSZ w Koninie dotyczącego projektu założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Uchwała nr 50/2008 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie instytutu jako jednostki wydziałowej

Uchwała nr 51/2008 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 52/2008 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011

Uchwała nr 53/2008 w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat lub stosowania innych ulg

Uchwała nr 54/2008 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2008

Uchwała nr 55/2008 w sprawie członkostwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie w różnych podmiotach prawa

Uchwała nr 56/2008 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 57/2008 w sprawie przyjęcia wzoru i określenia zasad przyznawania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 58/2008 w sprawie akceptacji kandydatów do przyznania Medalu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 59/2008 w sprawie medalu pamiątkowego z okazji jubileuszu 10. lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1998-2008

Uchwała nr 60/2008 w sprawie zasad używania godła i sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 61/2008 w sprawie powołania doraźnej komisji senackiej

Uchwała nr 62/2008 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków nauczycieli akademickich będących pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 63/2008 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 64/2008 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Katedry Informacji Naukowej

Uchwała nr 65/2008 w sprawie wniosków o przyznanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe

Uchwała nr 66/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

Uchwała nr 67/2008 w sprawie misji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie oraz wynikających z misji celów operacyjnych na rok akademicki 2008/2009

Uchwała nr 68/2008 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 69/2008 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2009/2010 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 70/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „budownictwo” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 71/2008 w sprawie nowej specjalności studiów w obrębie kierunku studiów

Uchwała nr 72/2008 w sprawie zatwierdzenia wzoru arkusza okresowej oceny nauczyciela akademickiego

Uchwała nr 73/2008 w sprawie zaopiniowania kandydata na stanowisko dyrektora biblioteki

Uchwała nr 74/2008 i 75/2008 zmieniająca skład Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 76/2008 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Senatu

Uchwała nr 77/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2008

Uchwała nr 78/2008 w sprawie prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2009

Uchwała nr 79/2008 w sprawie utworzenia kierunku studiów „fizjoterapia” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 80/2008 w sprawie nowej specjalności studiów w obrębie kierunku studiów

Uchwała nr 81/2008 w sprawie zmiany nazw specjalności na kierunku politologia

Uchwała nr 82/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 83/2008 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia na kierunek fizjoterapia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie


2006-2007

 

senat_17-10-2006 uchwały numer 150-157

senat_24-10-2006 uchwały numer 158-159

senat_21-11-2006 uchwały numer 160-163

senat_19-12-2006 uchwały numer 164-166

senat_13-02-2007 uchwały numer 167-169

senat_27-02-2007 uchwały numer 170-173

senat_13-03-2007 uchwała numer 174 (statut szkoły)

senat_27-03-2007 uchwały numer 175-180

senat_11-04-2007 uchwały numer 181-182

senat_22-05-2007 uchwały numer 183-186

senat_26-06-2007 uchwały numer 187-197

Uchwała nr 1/2007 w sprawie szczegółowego regulaminu obrad Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 2/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 3/2007 w sprawie przyjęcia założeń do strategii rozwoju Uczelni

Uchwała nr 4/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Uczelnię

Uchwała nr 5/2007 w sprawie instytutów w Wydziale Społeczno-Technicznym

Uchwała nr 6/2007 w sprawie zaopiniowania obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 7/2007 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących zasad opracowywania planów i programów nauczania dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Uchwała nr 8/2007 w sprawie skrócenia trwania studiów i zmiany nazw specjalności na kierunku „zarządzanie”

Uchwała nr 9/2007 w sprawie wprowadzenia nowego programu i planu studiów na kierunku „inżynieria środowiska”

Uchwała nr 10/2007 w sprawie powołania stałych komisji Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 11/2007 w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Uczelni

Uchwała nr 12/2007 w sprawie opinii o członkach rady wydawniczej powoływanych przez Rektora

Uchwała nr 13/2007 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów podyplomowych

Uchwała nr 14/2007 w sprawie przedstawienia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Uchwała nr 15/2007 w sprawie uchylenia uchwały nr 110/II/XI/2002 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży oraz przyznawania limitu kilometrów

Uchwała nr 16/2007 w sprawie wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i za wybitne osiągnięcia sportowe

Uchwała nr 17/2007 w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Uchwała nr 18/2007 w sprawie ustalenia rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 19/2007 w sprawie zasad przyjęć na studia na kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w roku akademickim 2008/2009 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 20/2007 w sprawie nowych specjalności studiów w obrębie kierunków studiów

Uchwała nr 21/2007 w sprawie regulaminu nagród rektora dla nauczycieli akademickich

Uchwała nr 22/2007 w sprawie trybu udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego

Uchwała nr 23/2007 w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 24/2007 w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 25/2007 w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu Wydawnictwa

Uchwała nr 26/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2007

Uchwała nr 27/2007 w sprawie uchwalenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2008

Uchwała nr 28/2007 i 29/2007 w sprawie wyrażenia opinii i zgody na realizację przez Uczelnię wieloletniej inwestycji pod nazwą: „Budowa kompleksu wielofunkcyjnych obiektów sportowych”

Uchwała nr 30/2007 i 31/2007 w sprawie powołania Komisji Oceniającej Uczelni na kadencję 2007-2011 i powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 32/2007 i 33/2007 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011 i powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kadencję 2007-2011

Uchwała nr 34/2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przekształceń w Instytucie Edukacji Szkolnej działającym w ramach Wydziału Społeczno-Technicznego

Uchwała nr 35/2007 w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego na rok 2008