ukrain russian     

Slider

2019

2018

 • Uchwała Nr 73/III/II/2018 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „dietetyka”
 • Uchwała Nr 74/III/III/2018 w sprawie liczby studentów studiów niestacjonarnych w Wydziale Kultury Fizycznej
  i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 75/III/III/2018 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Wydziale Kultury Fizycznej
  i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 76/III/IV/2018 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2019/2020
 • Uchwała Nr 77/III/IV/2018 w sprawie nadania imienia Profesora Stefana Bosiackiego sali wykładowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała Nr 78/III/IV/2018 w sprawie określenia zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała  Nr 79/III/V/2018 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2018-2021)
 • Uchwała  Nr 80/III/V/2018 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2018-2021)
 • Uchwała Nr 81/III/V/2018 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2018-2021)
 • Uchwała  Nr 82/III/V/2018 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej (cykl kształcenia 2018-2021)
 • Uchwała Nr 83/III/IX/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 84/III/IX/2018 w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 85/III/IX/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pani mgr Danuty Grodzkiej na Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa w Katedrze Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 86/III/X/2018 w sprawie ustalenia propozycji zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała Nr 87/III/X/2018 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 88/III/X/2018 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 89/III/X/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pani mgr Danuty Grodzkiej na Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa w Katedrze Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 90/III/XI/2018 w sprawie zaopiniowania złożenia kolejny raz wniosku o przeprowadzenie akredytacji na kierunku studiów „pielęgniarstwo” studia pierwszego stopnia
 • Uchwała Nr 91/III/XII/2018 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych

2017

 • Uchwała nr 53/III/I/2017 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała nr 54/III/III/2017 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2018/2019
 • Uchwała  Nr 55/III/IV/2017 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2020)
 • Uchwała Nr 56/III/IV/2017 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2020)
 • Uchwała Nr 57/III/IV/2017 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” o profilu praktycznym          
  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2020)
 • Uchwała Nr 58/III/IV/2017 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia  w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym
  w formie stacjonarnej (cykl kształcenia 2017-2020)
 • Uchwała Nr 59/III/IV/2017 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie w grupie studentów
 • Uchwała Nr 60/III/VI/2017 w sprawie opinii o planowanych zajęciach fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 61/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na wydziale na stanowiskach dydaktycznych  na podstawie umowy o pracę bez procedury konkursowej nauczycieli akademickich
 • Uchwała Nr 62/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 63/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania likwidacji Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 64/III/IX/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 65/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr Juliana Jaroszewskiego na Kierownika Katedry Dietetyki i Kosmetologii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 66/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr Bartosza Chmielewskiego
  na Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 67/III/IX/2017 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana mgr Marka Chorzewskiego na Kierownika Zakładu Kosmetologii w Katedrze Dietetyki i Kosmetologii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 68/III/X/2017 w sprawie ustalenia propozycji zadań w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 69/III/X/2017 w sprawie powołania komisji i zespołów w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 70/III/X/2017 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwala  Nr 71/III/XII/2017 zmieniająca w sprawie przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Uchwala  Nr 72/III/XII/2017 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych

2016

 • Uchwała nr 31/2016 w sprawie przyjęcia programu oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz w przedmiocie przyporządkowania kierunku „kosmetologia” do obszarów kształcenia, dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych
 • Uchwała nr 32/2016 w sprawie przyjęcia programu kształcenia oraz planu studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej
 • Uchwala Nr 33/2016 w sprawie określenia zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 1. Załącznik do uchwały Nr 33/2016 w sprawie określenia zasad prawidłowego przygotowania pracy dyplomowej
 • Uchwała nr 34/2016 w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny realizacji zakładanych efektów kształcenia
 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/2016 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny efektów kształcenia
  2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr 34/2016 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy oceny efektów kształcenia
 • Uchwała  Nr 35/2016 w sprawie zaopiniowana warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej  i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 1. Załącznik do uchwały nr 35/III/IV/2016 w sprawie zaopiniowana warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej  i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała  Nr 36/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „wychowanie fizyczne” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2019)
 • Uchwała  Nr 37/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „dietetyka” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2019)
 • Uchwała  Nr 38/2016 w sprawie programu kształcenia oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „fizjoterapia” o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (cykl kształcenia 2016-2019)
 • Uchwała Nr 39/2016 w sprawie przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne i niestacjonarne)
 • Uchwała Nr 40/2016  w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich
  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie
 • Uchwała Nr 41/2016  w sprawie zaopiniowania wniosków o prowadzenie w roku akademickim 2016/2017  wykładów przez osoby nieposiadające stopnia naukowego
 • Uchwała Nr 42/2016  w sprawie opinii o planowanych zajęciach fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwala Nr 43/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu kształcenia  oraz planów studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym
 1. Zalacznik nr 1 do uchwały nr 43 -plan studiow kosmetologia
 2. Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 43 Matryca kosmetologia
 • Uchwała Nr 44/III/X/2016 w sprawie zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2015/2016
 • Uchwała Nr 45/III/X/2016 w sprawie określenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia    na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała Nr 46/III/X/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała Nr 47/III/X/2016 w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku kosmetologia
 • Uchwała Nr 48/III/X/2016 w sprawie liczby studentów studiów niestacjonarnych w Wydziale Kultury Fizycznej
  i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 49/III/X/2016 w sprawie zaopiniowania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2017/2018
 • Uchwała Nr 50/III/X/2016 w sprawie wniosku do Senatu PWSZ w Koninie o zlikwidowanie specjalności „wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną” dla prowadzonego kierunku „wychowanie fizyczne” od roku akademickiego 2017/2018
 • Uchwała Nr 51/III/XII/2016 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała Nr 52/III/XII/2016 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne”


2015

 • Uchwała nr 1/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Załącznik: Regulamin Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 2/2015 w sprawie zaopiniowania likwidacji Katedry Ekonomiki Turystyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 3/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia Katedr na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 4/2015 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zakładu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 5/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr hab. Grzegorza Mielcarza na Kierownika Katedry Dietetyki i Kosmetologii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 6/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dra Bartosza Chmielewskiego
  na Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 7/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pani dr Karoliny Waliszewskiej
  na Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu w Katedrze Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 8/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „kosmetologia” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 9/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „pielęgniarstwo” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2016/2017
 • Uchwała nr 10/2015 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie nauczycieli akademickich na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie
 • Uchwała nr 11/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 12/2015 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2015/2016
 • Uchwała nr 13/2015 w sprawie określenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2015/2016
 • Uchwała nr 14/2015 w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 15/2015 w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 16/2015 w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 17/2015 w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku dietetyka
 • Uchwała nr 18/2015 w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia  na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uchwała nr 19/2015 w sprawie liczby miejsc na studia niestacjonarne na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała nr 20/2015 w sprawie zaopiniowania liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2016/2017
 • Uchwała nr 21/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała Nr 22/2015 w sprawie ramowego zakresu zadań realizowanych w ramach sprawowania funkcji opiekuna roku, grupy studentów, kierunku lub specjalności na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała Nr 23/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała Nr 24/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia kandydatów do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała Nr 25/2015 w sprawie wyboru spośród nauczycieli akademickich Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członka do składu Rady Bibliotecznej
 • Uchwała Nr 26/2015 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 •  Uchwała Nr 27/III/XII/2015 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała Nr 28/III/XII/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunkach wychowanie fizyczne, dietetyka oraz fizjoterapia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 1. Załącznik do uchwały Nr 28/III/XII/2015. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej na kierunkach wychowanie fizyczne, dietetyka oraz fizjoterapia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 •  Uchwała Nr 29/III/XII/2015 w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 •  Uchwała Nr 30/III/XII/2015 w sprawie rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych i planowanych do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w PWSZ w Koninie

 

2015 (Uchwały Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 2011-2015)
 

 • Uchwała nr 129/2015 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne"
 • Uchwała nr 130/2015 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunku „wychowanie fizyczne” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji  na rok akademicki 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – wychowanie fizyczne

 • Uchwała nr 131/2015 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunku „fizjoterapia” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji  na rok akademicki 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne  kierunek – fizjoterapia

 • Uchwała nr 132/2015 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na kierunku „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji  na rok akademicki 2016/2017 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – dietetyka

 • Uchwała nr 133/2015 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 
 • Uchwała nr 134/2015 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia   
 • Uchwała nr 135/2015 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne,  poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku   

Załącznik efekty kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne

 • Uchwała nr 136/2015 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu  i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku 

Załącznik efekty kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia

 • Uchwała nr 137/2015  w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu  i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku 

Załącznik efekty kształcenia dla kierunku studiów dietetyka

 • Uchwała nr 138/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie 
 • Uchwała nr 139/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie   
 • Uchwała nr 140/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie 
 • Uchwała nr 141/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie   
 • Uchwała nr 142/2015 w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie nauczyciela akademickiego  na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie 
 • Uchwała nr 143/2015 w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
   

 
 


2014 (Uchwały Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 2011-2015)

 • Uchwała nr 84/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 85/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 86/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 87/2014 w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 88/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 89/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 90/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 91/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 92/2014 w sprawie opinii dotyczącej zamiaru rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 93/2014  w sprawie opinii kandydata do odznaczenia Medalem Srebrnym Za długoletnią Służbę
 • Uchwała nr 94/2014 w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „wychowanie fizyczne” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – wychowanie fizyczne

 • Uchwała nr 95/2014 w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – turystyka i rekreacja

 • Uchwała nr 96/2014 w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „fizjoterapia” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – fizjoterapia

 • Uchwała nr 97/2014 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – dietetyka

 • Uchwała nr 98/2014 w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
 • Uchwała nr 99/2014 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne - studia stacjonarne
 • Uchwała nr 100/2014 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja - studia stacjonarne
 • Uchwała nr 101/2014 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia - studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 102/2014 w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 103/2014 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „trener aktywności fizycznej” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2015/2016
 • Uchwała nr 104/2014  w sprawie zniesienia kierunku studiów „turystyka i rekreacja”
 • Uchwała nr105/2014 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „trener aktywności fizycznej” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2015/2016
 • Uchwała nr 106/2014 w sprawie utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów pierwszego stopnia „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała nr 107/2014 w sprawie zmiany w roku akademickim 2014/2015 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Wychowanie fizyczne” przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki z semestru III na semestr IV
 • Uchwała nr 108/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 109/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 110/2014 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 111/2014 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez
  nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2014/2015
 • Uchwała nr 112/2014 w sprawie określenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w roku akademickim 2014/2015
 • Uchwała nr 113/2014 w sprawie zmiany w roku akademickim 2014/2015 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Fizjoterapia” przedmiotu Język obcy z semestru VI na semestr V
 • Uchwała nr 114/2014 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 115/2014 w sprawie zmiany w roku akademickim 2014/2015 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Wychowanie fizyczne” przedmiotu Pierwsza pomoc przedmedyczna z semestru VI na semestr V
 • Uchwała nr 116/2014 w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 117/2014  w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uchwała nr 118/2014 w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 119/2014 w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku dietetyka
 • Uchwała nr 120/2014 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 121/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „wychowanie fizyczne” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik  Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – wychowanie fizyczne

 • Uchwała nr 122/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „fizjoterapia” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – fizjoterapia

 • Uchwała nr 123/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 na kierunku „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Załącznik Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne kierunek – dietetyka

  • Uchwała nr 124/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  • Uchwała nr 125/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
  • Uchwała nr 126/2014 w sprawie opinii o planowanych zajęciach dydaktycznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
  • Uchwała nr 127/2014 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
  • Uchwała nr 128/2014 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku

 

 

2013 (Uchwały Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 2011-2015)

 

 • Uchwała nr 48/2013 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 49/2013 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 50/2013 | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 | w sprawie propozycji warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 51/2013 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2013/2014
 • Uchwała nr 52/2013 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 53/2013 w sprawie zadań Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na rok akademicki 2012/2013
 • Uchwała nr 54/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji utworzenia kierunku studiów „dietetyka” i propozycji limitu przyjęć na rok akademicki 2013/2014
 • Uchwała nr 55/2013 | załącznik 1 I w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na kierunku „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 56/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 57/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 58/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 59/2013 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów dietetyka, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 60/2013 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 na kierunku „dietetyka” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 61/2013 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne studia stacjonarne
 • Uchwała nr 62/2013 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne
 • Uchwała nr 63/2013 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 64/2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • Uchwała nr 65/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 66/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 67/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 68/2013 w sprawie utworzenia Katedry Dietetyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 69/2013 w sprawie regulaminu konkursu na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 70/2013 w sprawie regulaminu prac komisji na najlepszą pracę dyplomową w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 71/2013  w sprawie zaopiniowania raportu samooceny dla kierunku „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała nr 72/2013 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr hab. Grzegorza Mielcarza na Kierownika Katedry Dietetyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 73/2013 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2013/2014
 • Uchwała nr 74/2013 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 75/2013 w sprawie zmiany w roku akademickim 2013/2014 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Turystyka i rekreacja” przedmiotu Protokół dyplomatyczny z semestru III na semestr IV
 • Uchwała nr 76/2013 w sprawie określenia działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 77/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 78/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych Kierunkowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 79/2013 w sprawie określenia składu osobowego Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 80/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 81/2013 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 82/2013 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 83/2013 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
   


2012 (Uchwały Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 2011-2015)

 • Uchwała nr 21/2012 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 22/2012 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 23/2012 | załącznik 1 | | załącznik 2 | | załącznik 3 | w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 24/2012 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2012/2013
 • Uchwała nr 25/2012 | załącznik | w sprawie uchwalenia programu studiów podyplomowych w zakresie „ Menedżer turystyki i rekreacji”
 • Uchwała nr 26/2012 w sprawie opinii kandydata do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi
 • Uchwała nr 27/2012 w sprawie opinii kandydata do odznaczenia Medalem Złotym Za długoletnią Służbę
 • Uchwała nr 28/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 29/2012 w sprawie zaopiniowania kandydata do Komisji właściwej w sprawach opiniowania wniosków dotyczących prac badawczych prowadzonych przez nauczycieli
 • Uchwała nr 30/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów wychowanie fizyczne, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 31/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 32/2012 w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów na tym kierunku
 • Uchwała nr 33/2012 | załącznik | w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne studia stacjonarne
 • Uchwała nr 34/2012 | załącznik | w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne
 • Uchwała nr 35/2012 | załącznik | w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 36/2012 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji specjalności studiów na kierunku „wychowanie fizyczne”
 • Uchwała nr 37/2012 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2012/2013
 • Uchwała nr 38/2012 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 39/2012 w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 40/2012 w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 41/2012 w sprawie określenia składów osobowych Kierunkowych Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia
 • Uchwała nr 42/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 43/2012 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 44/2012 załącznik w sprawie uchwalenia strategii rozwoju Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia w PWSZ w Koninie
 • Uchwała nr 45/2012 załącznik zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunkach wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz fizjoterapia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 46/2012 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia


2011 (Uchwały Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia 2011-2015)

 • Uchwała nr 1/2011 w sprawie zniesienia Katedry Pielęgniarstwa Ogólnego i Klinicznego na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 2/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. dr hab. Bogusława Mareckiego na Kierownika Katedry Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 3/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr hab. prof. nadzw. Stefana Bosiackiego na Kierownika Katedry Ekonomiki Turystyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 4/2011 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana dr hab. prof. nadzw. Jacka Lewandowskiego na Kierownika Katedry Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 5/2011 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na wydziale na stanowiskach dydaktycznych oraz powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych osobom spoza Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 6/2011 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 7/2011 w sprawie uchwalenia programów na trzecim roku studiów kierunek fizjoterapia od roku akademickiego 2011/2012
 • Uchwała nr 8/2011 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 9/2011 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na wydziale na stanowiskach dydaktycznych oraz powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych osobom spoza Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 10/2011 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2011/2012.
 • Uchwała nr 11/2011 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 12/2011 w sprawie opinii kandydata do Rady Bibliotecznej
 • Uchwała nr 13/2011 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 14/2011 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 15/2011 w sprawie wprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
 • Uchwała nr 16/2011 w sprawie zatwierdzenia programu kursu pilota wycieczek dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 17/2011 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 18/2011 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
 • Uchwała nr 19/2011 w sprawie opinii kandydata do Rady Wydawniczej
 • Uchwała nr 20/2011 | załącznik | w sprawie uchwalenia programu kursu instruktora sportu z pływania

2011

 • Uchwała nr 48/2011 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 49/2011 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 50/2011 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
 • Uchwała nr 51/2011 w sprawie uchwalenia planu studiów na kierunku kształcenia „pielęgniarstwo” studia stacjonarne
 • Uchwała nr 52/2011 zmieniająca plan studiów na kierunku „fizjoterapia” studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 53/2011 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 54/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 55/2011 w sprawie kształcenia instruktorów sportu na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej, pływaniu i lekkoatletyce
 • Uchwała nr 56/2011 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 57/2011 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku turystyka i rekreacja studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 58/2011 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pomostowe
 • Uchwała nr 59/2011 w sprawie uzyskania przez studentów dodatkowych uprawnień na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 60/2011 zmieniająca plany studiów na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia - w zakresie określenia przedmiotów fakultatywnych
 • Uchwała nr 61/2011 zmieniająca plan studiów na kierunku „fizjoterapia” studia stacjonarne i niestacjonarne

2010

 • Uchwała nr 21/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr22/2010 w sprawie uchwalenia planu studiów na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 23/2010 w sprawie uchwalenia wytycznych i instrukcji programowo-organizacyjnych praktyk pedagogicznych na kierunku wychowanie fizyczne
 • Uchwała nr 24/2010 w sprawie zmian w planie studiów na kierunku „Turystyka i Rekreacja” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 25/2010 w sprawie zaopiniowania wniosków o wyróżnienie Medalem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 26/2010 w sprawie zmian w planie studiów na kierunku Pielęgniarstwo – studia pomostowe na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 27/2010 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pomostowe
 • Uchwała nr 28/2010 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pomostowe
 • Uchwała nr 29/2010 w sprawie zaopiniowania harmonogramu i składu komisji egzaminacyjnych egzaminu dyplomowego na kierunkach wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 30/2010 w sprawie zaopiniowania propozycji zajęć z fakultetu w semestrze zimowym w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 31/2010 w sprawie zaopiniowania warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr 32/2010 w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów „architektura wnętrz” na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr33/2010 w sprawie zaopiniowania wniosków o zatrudnienie na wydziale na stanowiskach dydaktycznych oraz powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych osobom spoza Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
 • Uchwała nr34/2010 w sprawie zasad i form odbywania praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 35/2010 w sprawie uchwalenia programów nauczania na kierunkach kształcenia pielęgniarstwo studia pomostowe, fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Uchwała nr 36/2010 w sprawie zasad i form odbywania praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 37/2010 w sprawie akceptacji prowadzenia wykładów oraz przeprowadzania egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra lub równoważny w roku akademickim 2010/2011
 • Uchwała nr 38/2010 w sprawie zaopiniowania propozycji tematów prac dyplomowych
 • Uchwała nr 39/2010 w sprawie zaopiniowania zajęć fakultatywnych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 40/2010 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 20112012
 • Uchwała nr 41/2010 w sprawie zaopiniowania wniosków zatrudnienia na wydziale na stanowiskach dydaktycznych oraz powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych osobom spoza Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 42/2010 zmieniająca plan studiów na kierunku turystyka i rekreacja
 • Uchwała nr 43/2010 zmieniająca plan studiów na kierunku fizjoterapia
 • Uchwała nr 44/2010 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uruchomienia nowego kierunku studiów „architektura wnętrz”
 • Uchwała nr 45/2010 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia pomostowe
 • Uchwała nr46/2010 w sprawie ramowego zakresu zadań realizowanych w ramach sprawowania funkcji opiekuna roku
 • Uchwała nr 47/2010 w sprawie nowych specjalności studiów na kierunku turystyka i rekreacja

2009

 • Uchwała nr 1/2009 w sprawie zniesienia Instytutu Kultury Fizycznej
 • Uchwała nr 2/2009 w sprawie utworzenia Katedr na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 3/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. dr hab. Bogusława Mareckiego na Kierownika Katedry Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 4/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. nadzw. dr hab. Stefana Bosiackiego na Kierownika Katedry Ekonomiki Turystyki na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 5/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. nadzw. dr hab. Jacka Lewandowskiego na Kierownika Katedry Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 6/2009 w sprawie zaopiniowania wniosku o powołanie Pana prof. nadzw. dr hab. Marka Pietrygi na Kierownika Katedry Pielęgniarstwa Ogólnego i Klinicznego na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 7/2009 w sprawie zmiany w roku akademickim 2009/2010 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Turystyka i Rekreacja” przedmiotu Usługi turystyczne oraz Ćwiczenia terenowe z semestru V na semestr VI
 • Uchwała nr 8/2009 w sprawie zmiany w roku akademickim 2009/2010 umiejscowienia w planie studiów kierunek „Fizjoterapia” przedmiotu Biofizyka z semestru I na semestr II
 • Uchwała nr 9/2009 w sprawie wyboru spośród nauczycieli Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich
 • Uchwała nr 10/2009 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 11/2009 w sprawie powołania stałych komisji Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 12/2009 w sprawie zatwierdzenia prowadzenia wykładów oraz egzaminów przez nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra w roku akademickim 2009/2010
 • Uchwała nr 13/2009 w sprawie realizacji zajęć z fakultetu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 14/2009 w sprawie propozycji limitu przyjęć na studia w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 15/2009 w sprawie ustalenia tematu pracy dyplomowej
 • Uchwała nr 16/2009 w sprawie uchwalenia regulaminu zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierunek pielęgniarstwo – studia pomostowe na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 17/2009 w sprawie uchwalenia planów studiów na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 18/2009 w sprawie realizacji zajęć z fakultetu na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
 • Uchwała nr 19/2009 w sprawie zaopiniowania terminów składania prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych
 • Uchwała nr 20/2009 w sprawie zaopiniowania terminów rekrutacji na rok akademicki 2010/2011