ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Uchwały Rady Uczelni 2019-2020

 


 

2019


Uchwała nr 1/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Rady Uczelni

Uchwała nr 2/2019 w sprawie zaopiniowania projektu Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 3/2019 w sprawie zaopiniowania sprawozdania za rok akademicki 2018/2019 z realizacji Strategii Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na lata 2012-2020 oraz propozycji zmian w Strategii Rozwoju Uczelni

Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Uchwała nr 5/2019 w sprawie przyznania dodatku zadaniowego Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyrażenie zgody na złożenie wniosku o zgodę na rozporządzenie skarbowymi papierami wartościowymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 7/2019 w sprawie wyrażenia opinii – korekta planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2019
załącznik nr 1

Uchwała nr 8/2019 w sprawie zaopiniowania zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie