ukrain russian     

Slider

Kadencja 2015-2019

 

2018

Uchwała nr 18/VI/I/2018 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich na kierunku „psychologia” o profilu praktycznym
Uchwała nr 19/VI/I/2018 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonych do prowadzenia na Wydziale Filologicznym programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „języki obce w mediach i biznesie” o profilu praktycznym
Uchwała nr 20/VI/I/2018 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze przystąpienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie do tworzącego się związku publicznych uczelni zawodowych w Wielkopolsce
Uchwała nr 22/VI/IV/2018 w przedmiocie zastąpienia postanowień Uchwały nr 12/VI/IX/2017 Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym – w związku ze stanowiskiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonym w Uchwale Nr 121/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o nadanie Wydziałowi Społeczno-Technicznemu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna”
Uchwała nr 23/VI/IX/2018 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym
Uchwałą nr 24/VI/IX/2018 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „energetyka”
Uchwała nr 25/VI/IX/2018 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2017/2018 o efektach wdrażania strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 26/VI/IX/2018 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych działaniach ukierunkowanych na realizację strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 27/VI/IX/2018 | załącznik | w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2017/2018 o działaniach podejmowanych w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy

 

2017

Uchwała nr 12/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „gospodarka i administracja publiczna” o profilu praktycznym
Uchwała nr 13/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Technicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo i systemy ochrony” o profilu praktycznym
Uchwała nr 14/VI/IX/2017 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „budownictwo”
Uchwała nr 15/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2016/2017 o efektach wdrażania strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 16/VI/IX/2017 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych działaniach ukierunkowanych na realizację strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 17/VI/IX/2017 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2016/2017 o działaniach podejmowanych w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy

 

2016

Uchwała nr 5/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym
Uchwała nr 6/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „zarządzanie”
Uchwała nr 7/VI/IX/2016 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „inżynieria środowiska”
Uchwała nr 8/VI/IX/2016 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2015/2016 o efektach wdrażania strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 9/VI/IX/2016 w sprawie wyrażenia opinii o proponowanych działaniach ukierunkowanych na realizację strategii rozwoju PWSZ w Koninie na lata 2012-2020
Uchwała nr 10/VI/IX/2016 w sprawie przyjęcia informacji za rok akademicki 2015/2016 o działaniach podejmowanych w celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy
Uchwała nr 11/VI/XII/2016 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „zdrowie publiczne” o profilu praktycznym

2015

Uchwała nr 1/VI/X/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencje 2015-2019
Uchwała nr 2/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „kosmetologia” o profilu praktycznym
Uchwała nr 3/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia programu kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” o profilu praktycznym.
Uchwała nr 4/VI/XII/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „informatyka” o profilu praktycznym


 

Kadencja 2011-2015


2015

Uchwała nr 23/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „energetyka” o profilu praktycznym
Uchwała nr 24/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Inżynierii Środowiska PWSZ w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „energetyka”
Uchwała nr 25/V/III/2015 w sprawie zaopiniowania planowanej liczby miejsc na kierunku „energetyka” w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016
Uchwała nr 26/V/V/2015 w sprawie zaopiniowania zmian w efektach kształcenia dla kierunku „budownictwo” oraz „inżynieria środowiska”


2014

Uchwała nr 19/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „turystyka i rekreacja”
Uchwała nr 20/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na
Wydziale Społeczno-Humanistycznym programu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość” o profilu praktycznym
Uchwała nr 21/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania utworzenia na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie studiów pierwszego stopnia na kierunku „finanse i rachunkowość”
Uchwała nr 22/V/X/2014 w sprawie zaopiniowania planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w PWSZ w Koninie na rok akademicki 2015/2016

2013

Uchwała nr 10/V/II/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „bezpieczeństwo wewnętrzne”
Uchwała nr 11/V/II/2013 w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Konwentu
Uchwała nr 12/V/IV/2013  w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „dietetyka”
Uchwała nr 13/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia kierunku studiów „logistyka” oraz rozmiarów
kształcenia na tym kierunku
Uchwała nr 14/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „filologia”
oraz rozmiarów kształcenia na tym kierunku
Uchwała nr 15/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „pielęgniarstwo”
Uchwała nr 16/V/X/2013 w sprawie zaopiniowania zniesienia (likwidacji) kierunku studiów „politologia”
Uchwała nr 17/V/X/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
Uchwała nr 18/V/XI/2013 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2014/2015

2012

Uchwała nr 4/V/XII/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Konwentu
Uchwała nr 5/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2013/2014
Uchwała nr 6/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
Uchwała nr 7/V/XII/2012 w sprawie zaopiniowania likwidacji kierunku studiów
Uchwała nr 8/V/XII/2012 w sprawie tworzenia nowych kierunków studiów
Uchwała nr 9/V/XII/2012 w sprawie opinii o utworzeniu nowego kierunku studiów

2011

Uchwała nr 1/V/XI/2011 w sprawie wyboru Przewodniczącego Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie
Uchwała nr 2/V/XI/2011 w sprawie uchwalenia regulaminu obrad Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie
Uchwała nr 3/V/XI/2011 w sprawie zaopiniowania rozmiarów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koninie w roku akademickim 2012/2013