ukrain russian     

Slider

2017

 • Decyzja nr 1/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 2/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku „inżynieria środowiska”
 • Decyzja nr 3/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku „energetyka”
 • Decyzja nr 4/2017 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku „budownictwo”
 • Decyzja nr 5/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 6/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 7/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 8/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 9/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 10/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 11/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 12/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 13/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 14/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 15/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 16/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
 • Decyzja nr 17/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018
  na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 18/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 19/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 20/2017 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki
  2017/2018 na Wydziale Technicznym


2016

 • Decyzja nr 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 2/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 3/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 4/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 5/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 6/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 7/2016 zmieniająca decyzję w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku „inżynieria środowiska”, prowadzonego na Wydziale Technicznym, PWSZ w Koninie
 • Decyzja nr 8/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 9/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 10/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 11/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
 • Decyzja nr 12/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 13/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 14/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 15/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 16/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 17/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 18/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 19/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 20/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych


2015

 • Decyzja nr 1/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Technicznego na kadencję 2015-2019
 • Decyzja nr 2/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Technicznym, PWSZ w Koninie
 • Decyzja nr 3/2015 zmieniająca w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Technicznego na kadencję 2015-2019
 • Decyzja nr 4/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. potrzeb dydaktycznych Wydziału Technicznego
 • Decyzja nr 5/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku „inżynieria środowiska”
 • Decyzja nr 6/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 • Decyzja nr 7/2015 w sprawie powołania opiekunów studenckich praktyk zawodowych
  na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 8/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 9/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 10/2015 załącznik 1 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 11/2015 załącznik 1 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym
 • Decyzja nr 12/2015 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów„budownictwo”, prowadzonego przez Wydział Techniczny
 • Decyzja nr 13/2015 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów „inżynieria środowiska”, prowadzonego przez Wydział Techniczny
 • Decyzja nr 14/2015 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów „energetyka”, prowadzonego przez Wydział Techniczny
 • Decyzja nr 15/2015 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”, prowadzonego przez Wydział Techniczny
 • Decyzja nr 16/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • Decyzja nr 17/2015 załącznik 1 zmieniająca decyzję w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Technicznym
Decyzja nr 1/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych

Zarządzenia Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska w kadencji 2013-2015

2015

 2014

 • zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 7/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 8/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 9/2014 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 10/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
 • zarządzenie nr 11/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 12/2014 w sprawie wyznaczenia zakresu działania Prodziekana Wydziału Budownictwa,Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 13/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
 • zarządzenie nr 14/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 15/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 16/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 17/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 18/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 19/2014 w sprawie powołania zespołu programowego do sprawy modyfikacji i dostosowania programu kształcenia profilu praktycznego kierunku studiów „budownictwo”,
 • zarządzenie nr 20/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska
 • zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 22/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 23/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 24/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 25/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 26/2014 w sprawie powołania pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez Wydział
 • zarządzenie nr 27/2014 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 28/2014 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku „energetyka” planowanego do prowadzenia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 29/2014 w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku „budownictwo” prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
 

2013

 • zarządzenie nr 1/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • zarządzenie nr 2/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 3/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych
 • zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska, PWSZ w Koninie
 • zarządzenie nr 5/2014 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska