ukrain russian     

Slider

2019 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 3/2019 w sprawie egzaminu komisyjnego
decyzja nr 4/2019 w sprawie zawieszenia zajęć na WST
decyzja nr 5/2019 w sprawie procedury antyplagiatowej /załącznik 1/ /załącznik1.1/ /załącznik 1.2/ /załącznik 1.3/
decyzja nr 6/2019 w sprawie egzaminu i zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 7/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2019 w sprawie egzaminu komisyjnego
decyzja nr 10/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 11/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 12/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2019 w sprawie egzaminu komisyjnego
decyzja nr 15/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 17/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 18/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 19/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 20/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 21/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 22/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 23/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 24/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 25/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 26/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 27/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Społeczno-Technicznym
decyzja nr 28/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 29/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale
Społeczno-Technicznym
decyzja nr 30/2019 w sprawie konkursu na najlepszą pracę dyplomową
decyzja nr 31/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 32/2019 w sprawie egzaminu dyplomowego  

2018 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 3/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 4/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 5/2018 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Technicznym załacznik 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
decyzja nr 6/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 7/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 8/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 11/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagód
decyzja nr 12/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019
decyzja nr 13/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 15/2018 w sprawie konkursu na najlepszą pracę dyplomową
decyzja nr 16/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 17/2018 w sprawie uznania pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony
decyzja nr 18/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 19/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 20/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 21/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 22/2018 w sprawie egzaminu z j. polskiego dla cudzoziemców
decyzja nr 23/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 24/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 25/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 26/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 27/2018 w sprawie powołania Opiekunów Praktyk na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2018/2019
decyzja nr 28/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 29/2018 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 30/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 31/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 32/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 33/2018 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 34/2018 w sprawie powołania Opiekunów Praktyk na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym w roku akademickim 2018/2019
decyzja nr 35/2018 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym w Koninie

2017 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 na WST
decyzja nr 2/2017 w sprawie trybu oraz zasad stosowania procedury antyplagiatowej
decyzja nr 3/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową
decyzja nr 4/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 5/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 6/2017 w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach prowadzonych na WST
decyzja nr 7/2017 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
decyzja nr 8/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 11/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 12/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 13/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2017 w sprawie powołania koordynatora ERASMUSA
decyzja nr 15/2017 w sprawie powolania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia
decyzja nr 16/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 17/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 18/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 19/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 20/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 21/2017 w sprawie egzaminu dyplomowego
decyzja nr 22/2017 w sprawie składu RWST
decyzja nr 23/2017 w sprawie pełnomocnika dla kierunku "energetyka"
decyzja nr 24/2017w sprawie składu rad programowych |załącznik|
decyzja nr 25/2017 w sprawie Regulaminu Praktyk Studenckich

2017 Decyzje Dziekana WSE

decyzja nr 1/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 3/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 4/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 5/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 6/2017 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 7/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla słuchaczy XV edycji studiów podyplomowych "kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela"
decyzja nr 8/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 9/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 10/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 11/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu i zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 12/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 13/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 14/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 15/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 16/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów i zaliczeń komisyjnych
decyzja nr 17/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego
decyzja nr 18/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zaliczenia komisyjnego
decyzja nr 19/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 20/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla słuchaczy studiów podyplomowych "Administracja Samorządowa".
decyzja nr 21/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok 2017/2018 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 22/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 23/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 24/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla słuchaczy studiów podyplomowych "Transport, Spedycja, Logistyka", "Zarządzanie Kadrami i Prawo Pracy", "Zarządzanie bezpieczeństwem i Higieną Pracy"
decyzja nr 25/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 26/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 27/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 28/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 29/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 30/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 31/2017 w sprawie uznania pracy dyplomowej za dokument prawnie chroniony
decyzja nr 32/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej narok akademicki 2017/2018 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 33/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 34/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminiu dyplomowego

2016 Decyzje Dziekana WSE

decyzja nr 1/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 3/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego dla słuchaczy XV edycji studiów podyplomowych "Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela".
decyzja nr 4/2016 w sprawie zawieszeniazajęć dydaktycznych
decyzja nr 5/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 6/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 7/2016 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 8/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 11/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 12/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 13/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 15/2016 w sprawie komisji do przprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 16/2016 w sprawie komisji do przprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 17/2016 w sprawie komisji do przprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 18/2016 w sprawie komisji do przprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 19/2016 w sprawie komisji do przprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 20/2016 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
decyzja nr 21/2016 w sprawie powołania opiekunów praktyk na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w roku akademickim 2016/2017
decyzja nr 22/2016 w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się na kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym "praca socjalna"
decyzja nr 23/2016 | załączniki | w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 24/2016 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

2015 Decyzje Dziekana WSE

decyzja nr 1/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 2/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 3/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 4/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 5/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 6/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia
decyzja nr 7/2015 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej potwierdzającej przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca
decyzja nr 8/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2015 w sprawie powołania Opiekunów Praktyk na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym w roku akademickim 2015/2016
decyzja nr 10/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 11/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 12/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 13/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 15/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 16/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 17/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 18/2015 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 19/2015 | załącznik | w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym
decyzja nr 20/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 21/2015 w sprawie komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 22/2015 w sprawie zgłoszenia spośród nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Ekonomicznego kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
decyzja nr 23/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

2015 Zarządzenia Dziekana WSH

zarządzenie nr 5/2015 I załączniki I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 17/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród

2014 Zarządzenia Dziekana WSH

zarządzenie nr 9/2014 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 15/2014 w sprawie zmiany składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 16/2014 w sprawie powołania zespołów programowych w celu opracowania programów kształcenia dla cyklu 2014-2017 na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 19/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
zarządzenie nr 21/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 22/2014 w sprawie formy egzaminu wstępnego dla kandydatów ze „starą maturą”
zarządzenie nr 26/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 29/2014 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2014/2015 na Wydziale Społeczno-Humanistycznym
zarządzenie nr 41/2014 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Studiów „Logistyka”                                                       

2013 Zarządzenia Dziekana WSH

zarządzenie nr 11/2013 w sprawie powołania zespołów programowych w celu opracowania programów kształcenia
dla cyklu 2013-2016(2017) na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-
Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 13/2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 14/2013 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej
na Wydziale Społeczno-Technicznym
zarządzenie nr 32/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 40/2013 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 44/2013 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
zarządzenie nr 45/2013 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

2012 Zarządzenia Dziekana WSH

zarządzenie nr 2/2012 w sprawie zmian w wykazie członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
zarządzenie nr 3/2012 zmieniające składy osobowe rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 5/2012 w sprawie przygotowania wewnętrznego raportu samooceny dla kierunku studiów „pedagogika”
zarządzenie nr 8/2012 zmieniające decyzję w sprawie określenia składów osobowych zespołów do spraw opracowania programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 11/2012 zmieniające składy osobowe rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
zarządzenie nr 52/2012 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie

2011 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2011 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na kadencję 2011-2015
decyzja nr 2/2011 w sprawie wyznaczenia zakresu działania Prodziekana Wydziału Społeczno-Technicznego
decyzja nr 3/2011 w sprawie powołania pełnomocnika Dziekana Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie
decyzja nr 4/2011 w sprawie wykorzystania systemu antyplagiatowego na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 5/2011 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 6/2011 w sprawie określenia składów osobowych zespołów do spraw opracowania programów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Społeczno-Technicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 7/2011 | załączniki: 1 2 3 | w sprawie ustalenia wzoru dokumentów: wniosku o zaliczenie komisyjne, wniosku o egzamin komisyjny oraz wniosku o wpis warunkowy
decyzja nr 8/2011 | załącznik | w sprawie ustalenia instrukcji wypełniania protokołów i indeksów przez nauczycieli akademickich Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie

2008 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2008 + załącznik w sprawie procedury antyplagiatowej oraz Systemu Plagiat.pl oraz regulamin dotyczący wykorzystywania systemu Plagiat.pl i procedury antyplagiatowej na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
decyzja nr 59/2008 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
decyzja nr 83/2008 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

2007 Decyzje Dziekana WST

decyzja nr 1/2007 w sprawie Regulaminu prac Rady Wydziału Społeczno-Technicznego
decyzja nr 2/2007 w sprawie powołania pełnomocników Wydziału Społeczno-Technicznego