fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony
Slider

2019

Decyzja Nr 1/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Studiów na kierunku PIELĘGNIARSTWO
Decyzja Nr 2/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Studiów na kierunku DIETETYKA
Decyzja Nr 3/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Studiów na kierunku KOSMETOLOGIA
Decyzja Nr 4/2019 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Studiów na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Decyzja Nr 5/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego na kierunku wf 1 rok
Decyzja Nr 6/2019 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Decyzja Nr 7/2019 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 7/2019 Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Załącznik nr 1.1 zgoda na poddanie pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej
Załącznik nr 1.2 oświadczenie studenta
Załącznik nr 1.3 opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej
Decyzja Nr 8/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 9/2019 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 10/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - fizjoterapia
Decyzja Nr 11/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - dietetyka
Decyzja Nr 12/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kosmetologia
Decyzja nr 13/2019 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 14/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - fizjoterapia
Decyzja nr 15/2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - kosmetologia
Decyzja nr 16/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie

2018

Decyzja Nr 1/2018 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Załącznik nr 1 do decyzji Nr 1/2018 Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 2/2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 3/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja nr 4/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO
Decyzja nr 5/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku DIETETYKA
Decyzja nr 6/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA
Decyzja nr 7/2018 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Decyzja nr 8/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego – fizjoterapia
Decyzja nr 9/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego – dietetyka
Decyzja nr 10/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego – WF
Decyzja nr 11/2018 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 12/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 13/2018  w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 14/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego – fizjoterapia
Decyzja nr 15/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego – dietetyka
Decyzja nr 16/2018 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - WF
Decyzja nr 17/2018 zmieniającą decyzję w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej  i Ochrony Zdrowia na kadencję 2015-2019
Decyzja nr 18/2018 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia


2017

Decyzja Nr 1/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE
Decyzja Nr 2/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku DIETETYKA
Decyzja Nr 3/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA
Decyzja Nr 4/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO
Decyzja Nr 5/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 6/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego fizjo
Decyzja Nr 7/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego diet
Decyzja Nr 8/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego wf
Decyzja Nr 9/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 10/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
Decyzja Nr 11/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia  PWSZ w Koninie
Decyzja Nr 12/2017 zmieniająca skład komisji rekrutacyjnej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie w roku akademickim 2017/2018
Decyzja Nr 13/2017 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 14/2017 zmieniającą decyzję w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia na kadencję 2015-2019
Decyzja Nr 15/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 16/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - fizjoterapia
Decyzja Nr 17/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - dietetyka
Decyzja Nr 18/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - WF
Decyzja Nr 19/2017 w sprawie powołania Pełnomocników Dziekana ds. kierunku „pielęgniarstwo” oraz „wychowanie fizyczne”
Decyzja Nr 20/2017 w sprawie powołania koordynatora ds. studiów zagranicznych na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 21/2017 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 22/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
Decyzja Nr 23/2017 w sprawie powołania Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się na kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym „wychowanie fizyczne”
Decyzja Nr 24/2017 zmieniająca w sprawie przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia (stacjonarne i niestacjonarne)


2016

Decyzja Nr 1/2016 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 2/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego
na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 3/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
Decyzja nr 4/2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu kształcenia na kierunku WF
Decyzja nr 5/2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu kształcenia na kierunku dietetyka
Decyzja nr 6/2016 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania programu kształcenia na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 7/2016 w sprawie przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia (stacjonarne i niestacjonarne)
Decyzja nr 8/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 9/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 10/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka
Decyzja nr 11/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku WF
Decyzja nr 12/2016 w sprawie obowiązku szczepień przeciwko WZW typu B dla studentów kierunku fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia oraz pielęgniarstwo
Decyzja nr 13/2016 w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych
Decyzja nr 14/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
Decyzja nr 15/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja nr 16/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie
Decyzja nr 17/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 18/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
Decyzja nr 19/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 20/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne
Decyzja nr 21/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne
Decyzja nr 22/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka
Decyzja nr 23/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku dietetyka
Decyzja nr 24/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 25/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 26/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja nr 27/2016 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja nr 28/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 29/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne
Decyzja nr 30/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia
Decyzja nr 31/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne
Decyzja nr 32/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na kierunku wychowanie fizyczne

2015

Decyzja Nr 1/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia na kadencję 2015-2019
Decyzja Nr 2/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 3/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku fizjoterapia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 4/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 5/2015 w sprawie ustalenia opisu formy egzaminu wstępnego kandydatów, dla których podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości
Decyzja Nr 6/2015 zmieniającą decyzję w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia na kadencję 2015-2019
Decyzja Nr 7/2015 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na Wydziale Kultury Fizyczne i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 8/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw Jakości Kształcenia
Decyzja Nr 9/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 10/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 11/2015 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia (studia stacjonarne)
Decyzja Nr 12/2015 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Załącznik do Decyzji Nr 12/2015 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Decyzja Nr 13/2015   w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania Programu Kształcenia na kierunku KOSMETOLOGIA
Decyzja Nr 14/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowaniem Programu Kształcenia na kierunku PIELĘGNIARSTWO
Decyzja Nr 15/2015 w sprawie określenia składów osobowych rad programowych dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 15/2015 w sprawie określenia składów osobowych Rad Programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WKFiOZ
Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 15/2015 w sprawie określenia składów osobowych Rad Programowych dla kierunków studiów prowadzonych na WKFiOZ
 

Zarządzenia Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

2015

zarządzenie 90/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia niestacjonarne

2014

zarządzenie 63/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia niestacjonarne
zarządzenie 72/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 73/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne
zarządzenie 74/2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
zarządzenie 75/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunki kształcenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie w roku akademickim 2014/2015
zarządzenie 76/2014 w sprawie ustalenia opisu formy egzaminu wstępnego kandydatów, dla których podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu dojrzałości
zarządzenie 77/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku wychowanie fizyczne na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie 78/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie 79/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na kierunku fizjoterapia na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie 80/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 81/2014
zarządzenie 82/2014 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne na lata 2014-2017
zarządzenie 83/2014 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku fizjoterapia na lata 2014-2017
zarządzenie 84/2014 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku dietetyka na lata 2014-2017
zarządzenie 85/2014
zarządzenie 86/2014 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne na lata 2014-2017
zarządzenie 87/2014 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku fizjoterapia na lata 2014-2017
zarządzenie 88/2014 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku dietetyka na lata 2014-2017
zarządzenie 89/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne2013

zarządzenie 49/2013 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku
wychowanie fizyczne
zarządzenie 50/2013 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku
turystyka i rekreacja
zarządzenie 51/2013 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku
fizjoterapia
zarządzenie 52/2013 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku
dietetyka
zarządzenie 53/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku
fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 54/2013 w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej
na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie 55/2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunki kształcenia na Wydziale
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie w roku akademickim 2013/2014
zarządzenie 56/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu
zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 57/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu
zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 58/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę
dyplomową na Wydziale Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
zarządzenie 60/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku
fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 61/2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku
fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne
zarządzenie 62/2013 w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych2012

zarządzenie nr 15/2012 zmieniające zarządzenie Nr 2/II/2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem
programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
zarządzenie nr 16/2012 zmieniające zarządzenie Nr 3/II/2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem
programu kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
zarządzenie nr 17/2012 zmieniające zarządzenie Nr 4II/2011 r. w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem
programu kształcenia na kierunku fizjoterapia
zarządzenie nr 23/2012 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na kierunki kształcenia na Wydziale
Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie w roku akademickim 2012/2013
zarządzenie nr 24/2012 w sprawie powołania komisji ds. strategii rozwoju Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony
Zdrowia
zarządzenie nr 25/2012 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia
zarządzenie nr 26/2012 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu zawodowego na kierunku
fizjoterapia studia niestacjonarne

2011

zarządzenie nr 1/2011 w sprawie egzaminu zawodowego na kierunku fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012
zarządzenie nr 2/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne
zarządzenie nr 3/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja
zarządzenie nr 4/2011 w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem programu kształcenia na kierunku fizjoterapia