ukrain russian     

Slider

2019
decyzja nr 1/2019 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 2/2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 3/2019 Izałącznik 1I Izałącznik 1.1I Izałącznik 1.2I Izałącznik 1.3I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym


2018
decyzja nr 1/2018 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 2/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 3/2018 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 4/2018 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2018/2019 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 5/2018 Izałącznik 1I Izałącznik 1.1I Izałącznik 1.2I Izałącznik 1.3I Izałącznik 1.4I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 6/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 7/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 8/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 9/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 11/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 12/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego


2017
decyzja nr 1/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu na studiach podyplomowych
decyzja nr 3/2017 w sprawie wykazu członków  Rady Wydziału Filologicznego  na kadencję 2015-2019
decyzja nr 4/2017  w sprawie korekty planu indywidualnego programu studiów
decyzja nr 5/2017  w sprawie kolejnej korekty planu indywidualnego programu studiów
decyzja nr 6/2017 Izałącznik 1I w sprawie ustalenia wzoru harmonogramu zaliczeń Indywidualnej Organizacji Studiów
na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 7/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia poprawkowego egzaminu magisterskiego  
decyzja nr 8/2017 w sprawie zmiany składu Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 9/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2017/2018 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 10/2017 w sprawie powołania opiekuna naukowego
decyzja nr 11/2017 w sprawie wytycznych dla nauczycieli akademickich – koordynatorów przedmiotów z zakresu kształcenia nauczycieli
decyzja nr 12/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 13/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 14/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 15/2017 w sprawie odwołania i powołania Wydziałowego Opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 16/2017 w sprawie powołania zespołów wsparcia ds. praktyk studenckich działających przy Wydziałowym Opiekunie Praktyk Studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 17/2017 w sprawie powołania koordynatora ds. studiów zagranicznych na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 18/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia  egzaminu dyplomowego
decyzja nr 19/2017 Izałącznik 1I zmieniająca decyzję w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 20/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

2016
decyzja nr 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 2/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 3/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 4/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 5/2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 6/2016 w sprawie odwołania i powołania Wydziałowego Opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 7/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 8/2016 w sprawie udzielenia zgody na realizację indywidualnego programu studiów
decyzja nr 9/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzja nr 10/2016 w sprawie wykazu członków  Rady Wydziału Filologicznego  na kadencję 2015-2019
decyzja nr 11/2016 zmieniająca decyzje w sprawie określenia składu osobowego Wydziałowej Komisji ds. Wyróżnień i Nagród
decyzja nr 12/2016 Izałącznik 1I zmieniająca decyzji w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 13/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego
decyzje nr 14/2016 Izałącznik 1I Izałącznik 2I Izałącznik 3I w sprawie uzupełnienia narzędzi weryfikacji studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 15/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

2015
decyzja nr 1/2015 Izałącznik 1I w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 2/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2015/2016 na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 3/2015 w sprawie wykazu członków Rady Wydziału Filologicznego na kadencję 2015-2019
decyzja nr 4/2015 I załącznik 1I w sprawie określenia składu osobowego rady programowej dla kierunku studiów prowadzonego na Wydziale Filologicznym PWSZ w Koninie
decyzja nr 5/2015 Izałącznik 1I Izałącznik 2I Izałącznik 3I Izałącznik 4I Izałącznik 5I Izałącznik 6I Izałącznik 7I w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 6/2015 Izałącznik 1I w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym
decyzja nr 7/2015 w sprawie powołania członków Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich PWSZ w Koninie
decyzja nr 8/2015 w sprawie powołania członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich PWSZ w Koninie