ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Filologia (tylko studia stacjonarne) czytaj więcej
specjalności:
 • filologia angielska
 • filologia angielska z językiem niemieckim

Na każdej specjalności dwie specjalizacje do wyboru:
 • językoznawstwo stosowane: dydaktyka
 • językoznawstwo stosowane: translacja


Gospodarka i administracja publiczna (studia stacjonarne i niestacjonarne) czytaj więcej NOWOŚĆ

 • rachunkowość i finanse publiczne
 • administracja i zarządzanie kryzysowe
Języki obce w mediach i biznesie (studia stacjonarne i niestacjonarne) czytaj więcej  NOWOŚĆ
 • medioznawstwo
 • tłumaczenie specjalistyczne

Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne i niestacjonarne) czytaj więcej
specjalności:

 • transport i logistyka produkcji
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • przygotowanie i organizacja produkcji

Zdrowie publiczne (studia stacjonarne i niestacjonarne) czytaj więcej
specjalności:
 • kosmetologia specjalistyczna
 • socjoterapia
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego