fbpx
  • Czcionka: A A+ A++
  • Interlinia: zresetuj wielkość interlinii włącz większą interlinie+
  • Kontrast: włącz kontrast wyłącz kontrast
  • Mapa strony: mapa strony

Możliwości udziału w Erasmusie

Można ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów, które są najpopularniejszą formą:
  • na studia – do zagranicznej szkoły wyższej współpracującej z PWSZ w Koninie;
  • na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji współpracującej z PWSZ w Koninie.
Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Podstawowe zasady ubiegania się o wyjazd studencki Erasmusa
Wyjazd w ramach Erasmusa mogą się ubiegać studenci, którzy:
  • są zarejestrowani na studiach prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu licencjata, inżyniera;
  • są osobami studiującymi w trybie dziennym lub zaocznym;
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia (wymóg ten dotyczy wyjazdów na studia);
  • w trakcie stypendium nie przebywają na urlopie dziekańskim ani nie są urlopowani.
Karta Studenta Erasmusa

Zakwaterowanie
Znalezienie odpowiedniego zakwaterowania to jedna z ważniejszych kwestii podczas pobytu zagranicą.
Pomocny może się w tym okazać portal WG-gesucht, jeden z największych portali dla poszukujących mieszkań i pokoi w Europie. Dostępna jest również jego wersja angielskojęzyczna. Co miesiąc stronę odwiedza 6 milionów osób.