ukrain russian     

Uczelnia
Slider

 

Uwaga członkowie SAiP PWSZ w Koninie.
Ogłoszenie o walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.
 
Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które odbędzie się
18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
W przypadku braku kworum termin kolejnego zebranie ustala się na
18 listopada 2019 r., g. 14.30, sala 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 18 listopada 2019 r. o g. 14.00, pok. 117 , ul. Przyjaźni 1, Konin.
 
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie kworum i sporządzenie list obecności
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Omówienie w drodze dyskusji wizji dalszego funkcjonowania stowarzyszenia oraz wyborów nowych władz stowarzyszenia

5. Przedstawienie sprawozdania z działaności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. Udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej

6. Wybory nowych władz Stowarzyszenia

Stwierdzenie kworum

Prezentacja kandydatów

Głosowania uchwał dotyczących wyboru Zarządu stowarzyszenia oraz Komisji rewizyjnej
6. Wolne wnioski
 
 
Projekty uchwał poniżej:
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza.
Osobami w/w zostali wybrani:


1.     …............................................................. - Przewodniczący Zebrania
2.     …............................................................. - Sekretarz Zebrania
 
 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                        Konin, dnia ……………r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr ………………
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą przyjęcia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej.


 
 
 
Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                        ……………………………………
 
 
 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie stowarzyszenia obecni podczas głosowania podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Zarządu Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Zarządu weszli:

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                   ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą osobowego składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli:

  

 

Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                    ………………………………

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany z drodze głosowania przez głosujących  w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Pierwszy Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 
 

Członkowie Stowarzyszenia podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Drugiego Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Drugi Wiceprezes Zarządu został wybrany  spośród Członków Zarządu Stowarzyszenia i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie ………………………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                                                  ………………………………

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół                                            Konin, …………….. r.
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
ul. Przyjaźni 1
62-510 Konin
 
Uchwała nr …………………..
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.
 
 

Członkowie podejmują uchwałę dotyczącą Wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany  spośród Członków Komisji Rewizyjnej  i wybrany w drodze głosowania w osobie …………………………………………….
 


Przewodniczący Zebrania                                                                          Sekretarz Zebrania
 
……………………………………………..                                           ………………………………