ukrain russian     

Uczelnia
Slider

Statut

Uchwała nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Uchwała nr 385/VI/I/2020 w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

 

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie nr 85/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
Regulamin Organizacyjny PWSZ w Koninie
załącznik do Regulaminu Organizacyjnego
załącznik - Schemat struktury organizacyjnej

 

Regulamin pracy

Zarządzenie nr 69/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 

 

Regulamin wynagradzania pracowników

Zarządzenie nr 86/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
załącznik

 

Regulamin ZFŚS

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Zarządzenie nr 148/2019 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w KoninieKodeks etyki

Zarządzenie nr 17/2011 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Kodeksu etyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie 

 

Instrukcja bhp oraz instrukcja przeciwpożarowa

Zarządzenie nr 60/2009 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego Budynek Dydaktyczny przy ul. Popiełuszki
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Przyjaźni 1
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Wyszyńskiego 3 C
Instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego ul. Wyszyńskiego 35