ukrain russian     

Slider

Pracą Samorządu Studentów kieruje organ uchwałodawczy (Parlament) oraz wykonawczy (Zarząd). 

W skład Parlamentu wchodzi: 

 

Karina Pilarska
Przewodniczący Samorządu Studentów


Norbert Kaszuba
Wiceprzewodniczący (Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych)

Maciej Kupski
Wiceprzewodnicząca (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)

Magdalena Koziorowska
Wiceprzewodnicząca (Wydział Nauk o Zdrowiu)Zarząd Samorządu Studentów, Starości lat, Przewodniczący Kół Naukowych i Organizacji Studenckich oraz Przewodniczący Rad Mieszkańców Domów Studenta. 


W skład Zarządu Samorządu Studentów wchodzi: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący,członkowie Senatu oraz członkowie Konwentu.

 


 

Samorząd to organizacja bazująca na studentach aktywnych, potrafiących przebić się z grona swoich rówieśników. Studentach, dla których okres studiowania to nie tylko czas nauki, ale i także okres inwestowania w siebie, w swoje zdolności i talenty. Okres, w którym człowiek kreuje swoje dorosłe życie. Okres, który jest najpiękniejszym epizodem w życiu każdego człowieka.

Samorząd Studentów PWSZ w Koninie prowadzi działalność związaną ze sprawami studenckimi, socjalno-bytowymi i kulturalnymi, dlatego jego członkowie zasiadają w organach kolegialnych Uczelni i komisjach oraz opiniują dokumenty ważne dla środowiska studenckiego. Samorząd Studentów organizuje także imprezy kulturalne, szkolenia, akcje charytatywne oraz coroczne Juwenalia.

Działalność w Samorządzie Studentów może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można rozwinąć swoje pasje, zrealizować pomysły, wykazać się inwencją, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki.