• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
Slider

Specjalności:

 • wychowanie resocjalizujące,
 • profilaktyka społeczna i prewencja kryminalna.

Perspektywy zatrudnienia:

 • pracownik instytucji profilaktycznych, zajmujących się prewencją, wychowaniem i korekcją zachowań patologicznych,
 • członek kuratorskich zespołów sądowych,
 • w zakładach karnych i poprawczych,
 • w domach dziecka,
 • w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • doradca w służbach mundurowych, wspierający działania prewencyjne.